Your address will show here +12 34 56 78
Copeland
V programu výrobce kompresorů Copeland, patřící do společnosti Emerson, je celá řada hermetických i polohermetických kompresorů. V souladu s obecnými snahami o zvýšení spolehlivosti jako kompresorů, tak celých soustav sdružených jednotek, vybavuje Copeland polohermetické kompresory STREAM pokrokovou diagnostikou CoreSense – systém jištění, hlídání a monitorování chodu kompresoru.
Označení CoreSense je pojmenování používané společností Emerson pro elektronickou diagnostiku u výrobků Copeland – a to jak u polohermetických pístových modelů, tak i u některých scroll kompresorů. Systém CoreSense načítá z různých snímačů, umístěných v kompresoru a svorkovnici elektro, informace o provozu kompresor a zároveň zabezpečuje i jištění některých parametrů kompresoru – jako je tlak oleje, proud, napětí/podpětí, teploty atd. Všechny údaje je možné přenést po RS485 s použitím ModBus protokolu.
Prostřednictvím aktivní ochrany kompresoru s moderním algoritmem a řadou přidaných funkcí – např. historií jednotlivých poruch – zobrazení stavů pomocí LED kontrolek umožňuje CoreSense sledovat jak minulé, tak aktuální provozní stavy. To poskytuje rychlejší a dokonalejší vyhodnocení problémů spojených s provozem kompresoru.

0