Your address will show here +12 34 56 78
Copeland
Výrobce kompresorů a kondenzačních jednotek Copeland – součást koncernu Emerson, upravuje průběžně svůj výrobní program kondenzačních jednotek se vzduchem chlazenými kondenzátory. Jednotky určené pro venkovní montáž dnes představují dvě řady, které v mnoha velikostech se vlastně zdvojují – pro stejný výkony jsou v programu dvě jednotky různého provedení. Taková nabídka je zbytečně výrobně náročná a přináší i do oblasti projektování řadu nejasností, protože je poměrně složité správně zvolit vyhovující typ jednotky.
Z těchto důvodů výrobce vyřazuje starší typy kondenzačních jednotek a nahrazuje je novějšími verzemi, které jsou i prověřené na novější chladiva (R407F, R449A, R448A…). Výrobní řada jednotek EasyCool OM/OL je průběžně nahrazována řadou ZX. Typy OM/OL používají plastové kryty jednotek, které jsou pro tuto řadu typické. Veintlátory jednotek OM/OL jsou vedle sebe, zatím co řada ZX používá řazení ventilátorů nad sebe a plechové krytování jednotek. Nové jednotky jsou tak méně náročné na velikost plochy pro instalaci kondenzačních jednotek. Současně dochází i k zúžení sortimentu v řade OM/OL, kde je provedení s normální a nízkou hlučností. Hladina obou provedení se liší, dle typů, o 8 až 10dB. Jednotky ZX jsou jen v tichém provedení (40-43 dB/10m), které je uživateli i více žádané. V řadách jednotek OM/OL se používají kompresory ZB a ZF, řada ZX převážně kompresory ZX/ZXI. Vyjímku tvoří kondenzační jednotky s digitálními kompresory, kde se používá řada ZBD. Některé typy OM a OL jednotek byly osazeny tandemy – dvojicí stejně velkých kompresorů. Tyto verze, zatím, v řade ZX nejsou. Současná řada ZX jednotek pokrývá nejobvyklejší požadované výkony a vývoj nových jednotek stále probíhá.
Díky neustálenu vývoji kompresorů a dalších dílů jednotek se energetická náročnost i provozní použitelnost jednotek stále zlepšuje, což přináší zejména:
  • snížení provozních nákladů díky vyšší energetické účinnosti
  • rozšíření použitelnosti pro více chladiv – R448A, R449A, R450A, R513A, R407A, R407F
  • kompaktnější provedení
  • vyšší provozní bezpečnost díky dokonalejšímu systému řízení jednotek
  • přesnější ovládání poskytované novější řadou elektronických regulátorů

0