Your address will show here +12 34 56 78
Copeland

KOMPRESORY SKROL ZB PRO CHLADIVO R290 (PROPAN)

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu kompresory typu skrol na přírodní chladiva – na R744, případně R290. Zajímavá možnost využití kompresorů skrol pro systém chlazení s chladivem R290 – propanem má výhodu především ve využití přírodního chladiva s nulovým potenciálem ODP a malým vlivem na oteplování atmosféry, GWP je na úrovni hodnoty 6, podle některých pramenů má dokonce hodnotu 3,3.. R290 má výhodu také ve velmi příhodných termodynamických vlastnostech jako chladivo. Protože je chladivo R290 zařazeno do skupiny hořlavých a výbušných chladiv – třída A3 podle ASHRAE, jsou i kompresory vlastnostem R290 přizpůsobeny. Kompresory jsou konstruovány a vyráběny tak, aby splňovaly požadavky normy ATEX skupiny II. V chladicí technice nacházejí uplatnění zejména skroly Copeland řady ZB KCU. Kompresory ZB KCU se dodávají s třífázovými motory v provedení pro montáž samostatného kompresoru, nebo pro možnost skládání vícekompresorových sestav jako tzv. tandemová verze. Výkonový rozsah kompresorů ZB KCU je od ca 3 do 10 kW za předpokladu vypařovací teploty -10°C, kondenzační teploty +45°C a teplotě v sání kompresoru +20°C. Podchlazení kapalného chladiva se neuvažuje.

Přehled typů propanových kompresorů pro chladicí techniku je v tabulce.

Kompresory skrol pro chladivo R290 se liší kromě jiného od běžných skrolů vyšším krytím svorkovnice – ZB KCU mají krytí IP65. Použité mazivo vyhovuje provozu s chladivem R290.

Provozní oblast kompresorů ZB KCU je doporučena od vypařovací teploty -30°C do +10°C, přičemž horní mez kondenzační teploty činí +60°C. Na obrázku je pracovní rozsah kompresorů ohraničen v závislosti na teplotě par chladiva v sání kompresoru.

Při použití chladiva R290 (R600a) v chladicím zařízení musí být také vzhledem k bezpečnostním vlastnostem chladiva i ostatní díly v zařízení vyhovující podmínkám ATEX II. To se týká zejména elektrických částí soustavy, především elektrických ventilů – například elektrického regulačního ventilu, který slouží jako vstřikovací ventil, nebo ventil regulace tlaku a elektromagnetického ventilu. Emerson má v programu vhodné díly, které vyhovují jak podmínkám ATEX II, tak i provozu s mazivy používanými v systémech s chladivem R290.

Hlavní přednosti kompresorů ZB KCU lze spatřovat zejména v jejich vlastnostech:

 • Splňují podmínky ATEX II
 • Plně hermetická konstrukce omezující únik chladiva do okolí, bez hladinoznaku, pájecí hrdla
 • Vhodné pro provoz jednoho, nebo i více sdružených kompresorů
 • Poměrně široká oblast provozních podmínek
 • Nízká hmotnost, kompaktnost
 • Plněn ve výrobě vhodným mazivem spolehlivým s R290
 • Krytí svorkovnice IP65 (dle IEC 60529)

Kompresory ZB KCU se mohou uplatnit především:

 • Samostatný soběstačný chlazený nábytek – vitríny, skříně, pulty s vestavěným chlazením
 • Nepřímé chlazení s vodním nebo glykolovým vloženým okruhem
 • Malé kaskádní soustavy s chladivem například s CO2 : R744/R290
 • Kondenzační jednotky pro chladicí boxy / komory

 

0