Your address will show here +12 34 56 78
Copeland

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies průběžně obnovuje svůj program kompresorů skrol. Základní řada kompresorů skrol je typová řada ZR. Nabídka ZR kompresorů obsahuje 17 třífázových modelů se jmenovitým chladicím výkonem od 4 do 70 kW (R407C). S cílem zlepšení provozních vlastností a snížení výrobních nákladů se jednotlivé modely průběžně zdokonalují. Významný konstrukční skok prodělaly zejména typy skrolů, nazvané „Specter“. Specter skrol kompresory jsou typické využitím jistícího modulu Kriwan INT ve svorkovnici kompresoru. Modul INT jistí kompresor proti přehřátí elektromotoru kompresoru i proti zvýšené teplotě stlačovaných par chladiva. Kompresory řady Specter jsou průběžně nahrazovány provedením „Summit“, které se od verze Specter výrazně konstrukčně liší a elektrovýbava kompresoru již modul INT postrádá. Tato změna probíhá od roku 2009 a je prakticky u řady ZR již plně uplatněna. Obdobně je také podobná úprava prováděna u modelové řady skrol kompresorů ZB.

Pro servis je důležité umět původní kompresory konstrukčního provedení Specter nahradit. V zásadě jsou tři možnosti:

 • – Použít náhradní kompresor Specter, který je stále součástí nabídky výrobce jako náhradní díl, přičemž je v současnosti u řady ZR dodáváno pouze provedení se šroubovacími hrdly
 • – Použít kompresor inovované řady Summit a všechny související části zařízení přizpůsobit konstrukčním změnám – rozdílům mezi Specter a Summit
 • – Použít kompresor skrol typové řady ZS, která se stále v provedení Specter běžně dodává

Srovnatelné kompresory ZR, ZB a ZS Specter jsou v tabulce


Kompresory uvedené v tabulce jsou navzájem záměnné z hlediska rozměrů i hmotnosti. Připojovací i montážní rozměry jsou stejné. Rozdíl je v náhradě kompresorů ZR s pájecími hrdly (koncovka – 550), které se již ani jako náhradní díl nedodávají. Náhradní kompresor se buď osadí uzavíracími ventily „Rotalock“, nebo pájecími adaptery, které se ke kompresor přišroubují a do připojovaného potrubí připájí.

Náhrada verze ZR Specter řadou ZR Summit přináší řadu potíží. V tabulce jsou uvedeny základní rozdíly jednotlivých srovnatelných typů.


0

Sanhua
Společnost ALFACO s.r.o. zařadila do svého portfolia výrobky firmy Sanhua. Jedná se o výrobce komponent chlazení a elektronických dílů především pro OEM výrobce, jako je Carrier, Daikin, LG, Panasonic aj. Mimo jiné působí také v automobilovém průmyslu a s více než 15 000 zaměstnanci patří mezi 100 největších výrobců v Číně. Výrobní závody jsou v Asii i Evropě. Část svého výrobního programu zařadila do standardních produktů a prodávají se na volném trhu.Společnost Sanhua v roce 2005 odkoupila výrobu čtyřcestných ventilů od firmy Ranco a přiřadila ji k výrobě vlastních ventilů. V roce 2016 došlo k ukončení této původní výroby pod hlavičkou firmy Ranco a sjednocení výrobní řady do nových typů, nazvaných „SHF-New range“ již jen jako Sanhua. Tyto typy se snaží plynule navázat na předchozí výrobu oblíbených řad V0-V12, VN, C jak co se týče výkonu, tak i připojovacích rozměrů a zároveň došlo k inovaci konstrukce pro vyšší spolehlivost těchto ventilů. Navíc byla řada ventilů rozšířena o další modely, viz katalog dílů Sanhua: Katalog Sanhua

Hlavní vlasnosti čtyřcestných ventilů
 • široký aplikační rozsah, různé proverdení a výkony od 3 do 500kW
 • možnost použití s chladivy R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A
 • rozsah teplot -30 až 135°C (vyjma SHF-50016)
 • teplota okolí -30 až +50/70°C
 • relativní vlhkost 0 až 95%
 • max. provozní tlak 4,5 MPa
 • nový slider přepínající tok chladiva z PPS + carbon, max. teplota par zvýšena na 135°C
 • v rámci inovace byla vylepšena řada konstrukčních prvků pro zvýšení spolehlivosti ventilů

Sešit porovnání ventilů Sanhua a jiných

Tabulky náhrad ventilů:
0

Copeland

KOMPRESORY SKROL ZB PRO CHLADIVO R290 (PROPAN)

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu kompresory typu skrol na přírodní chladiva – na R744, případně R290. Zajímavá možnost využití kompresorů skrol pro systém chlazení s chladivem R290 – propanem má výhodu především ve využití přírodního chladiva s nulovým potenciálem ODP a malým vlivem na oteplování atmosféry, GWP je na úrovni hodnoty 6, podle některých pramenů má dokonce hodnotu 3,3.. R290 má výhodu také ve velmi příhodných termodynamických vlastnostech jako chladivo. Protože je chladivo R290 zařazeno do skupiny hořlavých a výbušných chladiv – třída A3 podle ASHRAE, jsou i kompresory vlastnostem R290 přizpůsobeny. Kompresory jsou konstruovány a vyráběny tak, aby splňovaly požadavky normy ATEX skupiny II. V chladicí technice nacházejí uplatnění zejména skroly Copeland řady ZB KCU. Kompresory ZB KCU se dodávají s třífázovými motory v provedení pro montáž samostatného kompresoru, nebo pro možnost skládání vícekompresorových sestav jako tzv. tandemová verze. Výkonový rozsah kompresorů ZB KCU je od ca 3 do 10 kW za předpokladu vypařovací teploty -10°C, kondenzační teploty +45°C a teplotě v sání kompresoru +20°C. Podchlazení kapalného chladiva se neuvažuje.

Přehled typů propanových kompresorů pro chladicí techniku je v tabulce.

Kompresory skrol pro chladivo R290 se liší kromě jiného od běžných skrolů vyšším krytím svorkovnice – ZB KCU mají krytí IP65. Použité mazivo vyhovuje provozu s chladivem R290.

Provozní oblast kompresorů ZB KCU je doporučena od vypařovací teploty -30°C do +10°C, přičemž horní mez kondenzační teploty činí +60°C. Na obrázku je pracovní rozsah kompresorů ohraničen v závislosti na teplotě par chladiva v sání kompresoru.

Při použití chladiva R290 (R600a) v chladicím zařízení musí být také vzhledem k bezpečnostním vlastnostem chladiva i ostatní díly v zařízení vyhovující podmínkám ATEX II. To se týká zejména elektrických částí soustavy, především elektrických ventilů – například elektrického regulačního ventilu, který slouží jako vstřikovací ventil, nebo ventil regulace tlaku a elektromagnetického ventilu. Emerson má v programu vhodné díly, které vyhovují jak podmínkám ATEX II, tak i provozu s mazivy používanými v systémech s chladivem R290.

Hlavní přednosti kompresorů ZB KCU lze spatřovat zejména v jejich vlastnostech:

 • Splňují podmínky ATEX II
 • Plně hermetická konstrukce omezující únik chladiva do okolí, bez hladinoznaku, pájecí hrdla
 • Vhodné pro provoz jednoho, nebo i více sdružených kompresorů
 • Poměrně široká oblast provozních podmínek
 • Nízká hmotnost, kompaktnost
 • Plněn ve výrobě vhodným mazivem spolehlivým s R290
 • Krytí svorkovnice IP65 (dle IEC 60529)

Kompresory ZB KCU se mohou uplatnit především:

 • Samostatný soběstačný chlazený nábytek – vitríny, skříně, pulty s vestavěným chlazením
 • Nepřímé chlazení s vodním nebo glykolovým vloženým okruhem
 • Malé kaskádní soustavy s chladivem například s CO2 : R744/R290
 • Kondenzační jednotky pro chladicí boxy / komory

 

0

Copeland
Kompresory Copeland, určené zejména pro tepelná čerpadla řady ZH, jsou rozšířeny o další skupinu scroll kompresorů ZH KCE, které jsou stavěny s ohledem na využití tepla z kapalin/plynů o vyšší primární teplotě a ohřívají média až do 80°C. Všechny kompresory z této řady jsou použitelné s chladivem R134a, rozdíl je v rozsahu provozních teplot oproti standardnímu provedení K4E, K1P. V některých případech je tepelné čerpadlo požadováno pro ohřev kapalin na teploty nad 70°C s teplotou primárního zdroje i 40°C. Pro takové zadání rozšířil výrobce řadu ZH o dalších 8 typů skrolů, které se liší od zavedených řad některými úpravami. Místo kódu K4E je nová řada označována jako KCE. Přehled provedení je uveden níže. Rozsah provozních teplot kompresorů je oproti standardní řadě rozšířen především do oblasti vyšších vypařovacích teplot spolu s vyššími kondenzačními teplotami. Doporučené provozní pásmo kompresorů je znázorněno níže. Z diagramu vyplývá, že pro ohřev, například vody, na teplotu okolo 80°C je nutné používat zdroj s teplotou chlazeného média nad 15°C. Z toho vyplývá zaměření především na průmysl, nebo využití geotermálních zdrojů tepla. Použitím tohoto kompresoru ve vyšších teplotách lze dosáhnout zajímavého poměru příkonu a tepelného výkonu, z čehož vyplývá brzká ekonomická návratnost investice provozovatele zařízení.
0

Alco controls
POUŽITÍ DEHYDRÁTORŮ ALCO CONTROLS PRO RŮZNÁ CHLADIVA

Výrobce Alco Controls – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu široké spektrum různých dehydrátorů – určených pro jímání vody z chladiva uvnitř chladivového okruhu. Jednotlivé řady dehydrátorů se liší použitým materiálem absorbujícím vlhkost z chladiva i konstrukčním řešením. Vyráběny jsou dehydrátory v hermetickém provedení s hrdly pro připojení potrubí pájením nebo šroubením i dehydrátory s výměnnými vložkami. Hermetické dehydrátory jsou určeny jednak pro jednosměrné proudění chladiva – řady ADK Plus a FDB, ale také pro reverzní systémy, kde se směr proudění chladiva obrací – modely BFK. Dehydrátor BFK S ohledem na skutečnost, že se objevuje stále více chladiv používaných v chladicích systémech, je vhodné prověřit i provozní vlastnosti dehydrátorů z hlediska jímavosti vlhkosti z různých druhů chladiv. Výrobce Alco Controls postupně provádí ověření doporučených chladicích výkonů pro jednotlivé typy dehydrátorů. Při případné změně chladiva v okruhu z důvodu vyhovění různým požadavkům předpisům a nařízením je nutné i kontrolovat, zda je používaný dehydrátor dostatečně velký z hlediska provozu s nově plněným chladivem. V tabulkách je přehled doporučených horních mezí chladicích výkonů v kW pro jednotlivé velikosti dehydrátorů při jmenovitých provozních podmínkách – v tomto případě při vypařovací teplotě -15°C, kondenzační teplotě +30°C a teplotě kapalného chladiva protékajícího dehydrátorem +25°C. Uvažována je jmenovitá tlaková ztráta při průtoku kapalného chladiva dehydrátorem 10 kPa.


0

Sanhua
Společnost ALFACO s.r.o. zařadila do svého portfolia výrobky firmy Sanhua. Jedná se o výrobce komponent chlazení a elektronických dílů především pro OEM výrobce, jako je Carrier, Daikin, LG, Panasonic aj. Mimo jiné působí také v automobilovém průmyslu a s více než 15 000 zaměstnanci patří mezi 100 největších výrobců v Číně. Výrobní závody jsou v Asii i Evropě. Část svého výrobního programu zařadila do standardních produktů a prodávají se na volném trhu.
Zpětné ventily Sanhua YCV jsou pájecí nerozebiratelné ventily, které slouží k zamezení toku chladiva v opačném směru, než je žádoucí. Použití najdou v tepelných čerpadlech, klimatizačních zařízeních, na výtlačných potrubí pístových a digitálních kompresorů pro omezení zpětného toku chladiva směrem do kompresoru. Doporučuje se též jejich použití pro pump-down systémy.
Poloha ventilu je libovolná s vyjímkou svislé polohy se směrem proudění chladiva – v této poloze je činnost ventilu ovlivněna hmotností vnitřní pohyblivé části. V případě svislé polohy je tedy nutné, aby chladivo proudilo směrem vzhůru.
Provedení ventilů je buď přímé – do průměru 22mm a kv=5,52 m3/h, nebo rohové od průměru 22mm a kv=13,2 m3/h do 42mm a kv=29,1 m3/h. Rohové provedení se obvykle používá především u polohermetických kompresorů, ve sdružených jednotkách. U přímých ventilů je dvojí provedení min. otevíracího tlaku – 5 a 15kPa, u rohového provedení 10 a 30kPa. Ventily s vyšším tlakovým spádem se zpravidla používají ve více kompresorových jednotkách na výtlačné potrubí.
Těleso ventilu je mosazný výkovek s měděnými hrdly, s konci upravenými pro snadnější pájení na potrubí. Do tělesa je vložen píst s těsnící plochou a pružina, která dotěsňuje plochu pístu na sedlo. Těsnící plocha je z PTFE a nepodléhá změnám působením povolených chladiv a maziv. Nejvyšší provozní přetlak je 46 bar, teplota média -50°C až 140 °C.

0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland – součást koncernu Emerson, průběžně ověřuje a zkouší své výrobky v laboratořích i provozu s chladivy, které přicházejí na trh s cílem snížení ekologické zátěže životního prostředí. Mezi dalšími jsou to i chladiva, která navazují na v současnosti používaná chladiva, například náhrada R134a. Chladivo R134a nahradilo původní chladivo R12, které je dnes již v provozu zakázané. Náhrad za R134a je celá řada, Copeland zvolil azeotropní směs R513A a zeotropní směs R450A. Důvod náhrady je v hodnotě GWP – chladivo R134a má GWP 1430, zatím co nové azeotropní chladivo R513A má GWP hodnotu nižší – jen 631 a chladivo R450A 604. Hodnota ODP je u obou chladiv nulová. Chladivo R513a je vyráběno společností DuPont pod názvem Opteon XP10. Je to směs dvou chladiv – R1234yf v množství 56% a R134a v poměru 44%. Zeotropní směs R450A je pod obchodním názvem Soltice N13 dodáváno Honeywellem. Je to směs R134a a HFO chladiva R1234ze v poměru 42% a 58%. Chladivo R513A je zařazeno do třídy chladiv A1 a jako azeotropické chladivo se chová při změně skupenství stejně jako R134a – tedy bez teplotního skluzu. Pro plnění a odsávání je tato vlastnost výhodná – není povinné plnění kapalinou fází chladiva pro zachování potřebné koncentrace, jako u zeotropních chladiv.
R450A naproti tomu je zeotropní, tzn. během změny skupenství se mění jeho teplota a je žádoucí plnění pouze v kapalném stavu. Teplotní skluz u R450A je nicméně velmi malý – přibližně pod 1K.
Jako příklad provozních vlastností kompresoru s uvedenými chladivy je možné vzít naměřené údaje u kompresoru typu ZR 250 KCE TWD 523. Provozní oblast kompresoru – obálka – s uvedenými chladivy výrazně liší. Omezení jsou dána teplotami a hustotou chladiva, tlaky při změně skupenství i zatížením elektromotoru. Zobrazená oblast je platná pro provoz s chladivem přehřátým o 10K na vstupu do kompresoru.
Z hlediska dosažených vlastností kompresoru ZR 250 je zajímavé porovnání chladících výkonů a chladících faktorů (COP) kompresoru při stejných podmínkách – podchlazení chladiva není použito. Graf zobrazuje dosažené chladící výkony při kondenzační teplotě +35°C/55°C a vypařovací teplotě -5°C až 15°C. Z uvedeného přehledu výkonů se jeví jako nejvýhodnější chladivo R513A, které ale nelze doporučit pro nízké vypařovací teploty. Chladivo je zajímavé tím, že z hlediska rozsahu použitelnosti – pracovní obálky kompresoru – je nejvíce omezeno. ale dosahuje nejpříznivějších výkonových vlastností. Srovnání chladících faktorů výhodnost chladiva R513A také potvrzuje. Energeticky vychází výhodněji chladivo R134a až při dosažení vypařovací teploty 15°C.

0

Alco controls
Výrobce dílů pro chladící a klimatizační techniku Alco controls- součást koncernu Emerson climate technologies – uvání na trh novou řadu ovladačů EXD-SH pro elektronické ventily Alco controls, ventily s bipolárními motory. Nahrazují starší provedení Alco controls EC3-X33 a EC3-X32.
EXD-SH1, nebo EXD-SH2 (dle počtu ovládaných ventilů) jsou samostatné přístroje pro řízení přehřátí – nástřiku – chladiva v chladících, klimatizačních zařízeních, nebo tepelných čerpadlech. Tyto modely nejsou vybaveny vnitřním zdrojem energie pro případ výpadnku napájení během jejich činnosti, je tedy nutné je doplnit o záložní zdroj např. EXD-PM, nebo elektromagnetickým ventilem. Díky komunikační lince RS485 a ModBus RTU protokolu je možno s nimi komunikovat vzdálenou správou (např. pomocí monitorovací jednotky Dixell XWEB).
Vlastnosti EXD-SH1
 • EXD-SH1: ovládá pouze přehřátí u jednoho elektronického ventilu výparníku
 • EXD-SH2: ovládá jeden, nebo dva elektronické ventily
 • Regulátor je vybaven sběrnicí RS485 a protokolem ModBus RTU
 • Přenos/načtení nastavení do dalších regulátorů je možné pomocí klíče, nebo přístroje ProgTool.
 • Ochrana proti nízkému tlaku a zamrzání (LOP)
 • Možnost ručního polohování ventilu
 • Omezení max. vypařovacího tlaku (MOP)

Regulátory EXD-SH 1 a 2 řídí otevření elektronického ventilu EX/FX/CX v závislosti na požadovaném přehřátí, nebo teplotě chladiva v měřeném místě. V případě požadavku na chlazení/ohřev a při spuštění kompresoru vyžaduje EXD-SH pokun k zahájení činnosti. To je zajištěno digivstupem, případně komunikací po MOdBus. EXD-SH začne řídit průtok chladiva tím, že nastavuje přesný stupeň otevření ventilu EX/FX/CX v závislotina skutečných provozních podmínkách – tj. na chodu kompresoru a údajích o tlaku/teplotě.
EXD-SH má vlastní systém hlídání provozu a poruch. Hlášení závad lze obdržet prostřednictvím reléového výstupu, nebo po sběrnici. Zároveň se hlášení objeví na displeji.
Údaje o teplotách a tlacích jsou snímány čidly PT5 a ECN. Jendotka vyhodnotí z údajů čidel okamžité přehřátí a srovnává s nastavenou referenční hodnotou (typicky 5-8K). Na základě snímaných hodnot jednotka otevírá/zavírá ventil tak, aby bylo dosaženo požadovaného přehřátí a optimálního využití plochy výparníku.
Přehřátí lze volit od 3 do 30K, Jestliže se vypne hlášení nízkého přehřátí, lze požadovanou hodnotu snížit až na 0,5K – např. pro zaplavené výparníky.
Řízení teploty
. Regulátor EXD-SH může řídit teplotu prostoru ovládáním průtoku chladiva. Pokud se přístroj nastaví jako regulátor teploty, nepoužívá se snímání tlaku. Pro různé účely se poloha ventilu potom řídí pouze v závislosti na tom, zda měřená teplota stoupá, či klesá (typicky pro systémy s více výparníky, kdy kompresorová jednotka reguluje dle požadovaného tlaku a pro řízení nástřiku potom již stačí jen snímat teplotu přehřátých par).
0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland ve spolupráci s výrobcem automatiky pro chladící zařízení Alco Controls upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních scroll kompresorů pro nízké vypařovací teploty řady ZF. Tyto kompresory používají pro snížení teploty výtlaku nástřik chladiva do mezirotorového prostoru. Nástřik je řízen v závislosti na teplotě vytlačovaných par chladiva kompresorem speciálním ventilem označovaným jako LIV.(liquid injection valve). Starší verze kompresorů Copeland ZF používaly k nástřiku chladiva do kompresoru kapiláry určité délky a průměru, lišící se v závislosti na typu kompresoru a použitém chladivu. Některé typy – menší velikosti ZF pak začaly používat speciální DTC120 nebo LIV90 ventily za stejným účelem, snížení teploty par chladiva po kompresi. Od března roku 2016 jsou předchozí řešení nahrazena nově vyvinutými ventily LIV 120. Rozlišením, zda byla/je součástí dodávky kompresoru jsou poslední tři číslice u značení kompresoru.

Příklady:
 • 556: kompresor je dodáván včetně ventilu LIV120. Týká se modelů ZF 06 K4E TFD 556 až ZF 18 K4E TFD 556
 • 551: kompresor je dodáván bez ventilu a ten se případně musí objednat samostatně
 • 567: kompresor je dodáván bez ventilu LIV 120, týká se kompresorů ZF25 K5E TFD 567 až ZF 49 K5E TFD 567


Ventily LIV120 se od předchozích provedení LIV90 a DTC120 liší na první pohled tvarem hlavy ventilu s kapilárou pro snímání teploty výtlaku. Nové LIV 120 jsou na obrýzku uprostřed mezi předchozími typy. Dodávají se s dvěma velikostmi šroubovacích hrdel – 1″ a 11/16″ podle připojovacího rozměru u kompresoru. Ventily LIV120 jsou prověřeny s chladivy R404A, R5057, R407A, R407F, R449A a R448A. Ventily hlídají maximální výtlačnou teplotu do 120°C. Provozní zkoušky nových ventilů prokázaly lepší vlastnosti:
 • zlepšená těsnost, snížení možnosti úniku chladiva
 • pracovní charakteristiky otevírání a zavírání ventilu jsou přesnější, ve vztahu v požadované výtlačné teplotě par
 • přesnější činnost se projevuje ve zvýšené účinnosti kompresoru – až o 15%
 • tykavka ventilu je plněna kapalinou, což vede k vyšší stabilitě, vyšším pracovním tlakům a nezávislosti na vnitřním tlaku
 • nová kapilára tykavky je méně náchylná na poškození při ohybech
0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland – součást koncernu Emerson Climate technologies  upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních scroll kompresorů pro střední vypařovací teploty ZS. Tyto kompresory jsou určeny především pro chladírenskou techniku, pro vypařovací teploty nad -25°C. Používají se rovněž pro tepelná čerpadla vzduch – voda, které mohou být v provozu i při nízkých teplotách okolí. Současná řada kompresorů ZS začíná na úrovni chladícího výkonu 4,8 kW s R404A, při podmínkách dle EN12900 MT (-10/+45°C).
Nově doplňované typy rozšiřují výkonové pásmo do oblasti nižších výkonů – až na hranici 2kW.
Hlavní přednosti nových, menších, typů
 • Zvýšená dopravní účinnost až o 28% v porovnání s výkonově srovnatelnými pístovými hermetickými kompresory – podle provozních podmínek
 • Energetická účinnost odpovídá požadavkům směrnic ERP, které se od letošního roku zavádějí a dále zpřísňují od roku 2018
 • V souladu s ekologickými snahami jsou nové kompresory prověřeny i s chladivy, která mají nahrazovat průběžně „ekologicky škodlivá“ chladiva. Testováno s R134a, R404A, R407A, R407F, R448A, R4449A
 • Rozšířená oblast použití, ve srovnání s malými hermetickými pístovými kompresory
 • Jednofázové kompresory nevyžadují rozběhové relé ani kondenzátor
 • Na přání IP 66 svorkovnice
 • Ke kompresorům je možné dodat i protihlukové kryty
Nové kompresory ZS KAE jsou dodávány s pájecími hrdly bez olejoznaku, čímž se liší od větších typů, která mají šroubovací hrdla a olejoznak. Jsou v provedení 230 i 380V, čímž se liší od větších modelů.

0

PREVIOUS POSTSPage 2 of 3NEXT POSTS