Your address will show here +12 34 56 78
Copeland
Pro chladivo R410A má výrobce Copeland ve svém programu zejména rotační kompresory skrol řady ZP. Kompresory ZP jsou dodávány v řadě velikostí od typu ZP 24 až po nejvyšší typ ZP 485, což pokrývá rozsah výkonností od 4 m3/h až po 77,5 m3/h. V rámci sjednocování technologických postupů a unifikace konstrukčních skupin všech typů kompresorů je řada ZP průběžně inovována. V současné době je řada kompresorů ZP24 KSE až ZP 61 KSE nahrazována novou řadou ZP24 K5E až ZP61 K5E a to jak v provedení pro použití samotného jednoho kompresoru v zařízení, tak i v provedení pro vícekompresorové sestavy. Zároveň se inovují verze s jednofázovými motory (PFZ) i třífázové typy. Některé typy ZP jsou nové – nemají předchůdce ve starším provedení. Tabulka přehledně uvádí zaváděná provedení:
0

Copeland

NOVINKY V NABÍDCE COPELAND

Výrobce kompresorů Copeland – součást společnosti Emerson, průběžně inovuje a doplňuje svůj dodavatelský program. V rámci zdokonalování užitných vlastností kondenzačních jednotek řady ZX, které jsou určeny pro montáž mimo krytou strojovnu je v nabídce nově možnost doplnit systém ovládání a sledování jednotky ZX o samostatný vnější řídící přístroj – displej CCM60. Toto rozšíření je možné u modelů osazených termostatem XCM25D, který umožňuje displej CCM60 připojit k termostatu. Délka připojovacího vodiče může být až 50m. Vnější displej umožňuje sledovat provoz z kontrolního místa mimo jednotku – například z řídícího centra uživatele. Displej CCM60 nejen zobrazuje provozní stavy, ale také umožňuje upravit nastavení kondenzační jednotky ZX pomocí tlačítek, které jsou součástí přístroje – displeje. Použití vnějšího kontrolního přístroje zjednodušuje užití jednotky ZX, není nutné provádět kontrolu přímo na jednotce, která bývá někdy umístěna na místech, jež nejsou snadno dostupná (na střeše objektu, na stěně, na konstrukci apod.)

0

Copeland
Výrobce chladivových kompresorů Copeland rozšiřuje řadu nízkoteplotních kompresorů typu ZF o dva malé modely ZF 06 K4E TFD a ZF 08 K4E TFD. Kompresory jsou vybaveny třífázovými motory, mají šroubovací hrdla a jsou již z výrobního závodu plněny esterovým mazivem. Základní vlastnosti kompresorů jsou uvedeny v tabulce.

Kompresory se dodávají ve dvou základních provedeních: kompresor bez zvláštních doplňků, který má šroubovací hrdla sání a výtlaku a kompresor s ventilem ovládajícím vstřik chladiva mezi rotory. Ventil se nazývá DTC a montuje se přímo ke kompresoru – výstup ventilu se šroubuje na zvláštní hrdlo k tomu určené. Ventil DTC má vlastní teplotní čidlo – tykavku, která se vsazuje do teploměrné jímky umístěné přímo v hlavě kompresoru ZF. Kompresory ZF v tomto provedení jsou použitelné až do vypařovací teploty –45 °C, přičemž vyhovující teplotu výtlaku pomáhá udržovat zmiňovaný ventil DTC.
Díky ventilu DTC lze kompresory ZF 06 a ZF 08 provozovat v rozsahu vypařovacích teplot (vodorovná osa) a kondenzačních teplot (svislá osa) podle výše uvedeného diagramu.
Princip udržování teploty výtlaku na vhodné teplotě (cca 90 °C) je uveden v diagramu: za kondenzátorem je odebráno pomocnou větví se samostatným dehydrátorem a elektromagnetickým ventilem potřebné množství chladiva, které po nástřiku ventilem DTC do meziprostoru rotorů ZF ochladí stlačované páry na odpovídající úroveň. Přitom není omezeno nasávané množství chladiva – výkon kompresoru se nesnižuje.


0

Copeland
Společnost Copeland – součást koncernu Emerson – zdokonalila příslušenství pro snížení hluku kompresorů skrol. Výrobek je určen pro výrobce zařízení i montážní organizace, které mohou hlukový kryt použít ve výrobě nebo přímo na místě montáže a to velmi snadno a rychle. Nové provedení hlukového krytu je dokonale přizpůsobeno tvaru kompresoru. Kryt je rovněž možno snadno odstranit v případě demontáže kompresoru.

Provedení krytů odpovídá požadavkům předpisů IEC 60335-1 s označením CE.
Hlukový kryt snižuje hladinu hluku o 10 až 12 dB(A).
Montáž krytu:
1) Zkontrolovat úchyty pro kompresor, na které se nasazuje (zda jsou pevně přichyceny).
2) Umístit základní část krytu na úchyty do správné polohy a usadit na něj kompresor, přičemž musí být hrdla kompresoru ve správné poloze.
3) Zajistit montážní díly kompresoru. Pro jeden kompresor se používají měkké pružné vložky, pro tandemy tvrdé.
4) Připájet potrubí sání a výtlaku k hrdlům kompresoru, případně nástřik chladiva (není zobrazeno).
5) V případě použití ohřevu maziva se umístí topný pás do vhodné polohy na plášti kompresoru v místě maziva.
6) Je-li použit nástřik chladiva, musí se připravit otvor pro nástřik v krytu, kryt se obtočí kolem kompresoru tak, aby připravené části pro hrdla a doplňování maziva odpovídaly připojenému potrubí a všechny části byly přístupné. Plášť se dotáhne tak, aby se konce dotýkaly a upevní se obtočením velkrovou páskou (obr. 1 až 3).
7) Nasadí se horní kryt kompresoru – čepice – tak, aby tvary krytu odpovídaly tvaru kompresoru a hrdla se dotěsní „O“ kroužky (obr. 4).
8) Spojení patky izolace s pláštěm se provede přetažením izolační pásky, aby hluk nepronikal vně krytu (obr. 5).
9) Připojí se hlavní svorkovnice elektro, vyvedou vodiče a na kryt svorkovnice se nasadí část hlukového krytu (obr. 6).

0

Copeland
V programu výrobce kompresorů Copeland, patřící do společnosti Emerson, je celá řada hermetických i polohermetických kompresorů. V souladu s obecnými snahami o zvýšení spolehlivosti jako kompresorů, tak celých soustav sdružených jednotek, vybavuje Copeland polohermetické kompresory STREAM pokrokovou diagnostikou CoreSense – systém jištění, hlídání a monitorování chodu kompresoru.
Označení CoreSense je pojmenování používané společností Emerson pro elektronickou diagnostiku u výrobků Copeland – a to jak u polohermetických pístových modelů, tak i u některých scroll kompresorů. Systém CoreSense načítá z různých snímačů, umístěných v kompresoru a svorkovnici elektro, informace o provozu kompresor a zároveň zabezpečuje i jištění některých parametrů kompresoru – jako je tlak oleje, proud, napětí/podpětí, teploty atd. Všechny údaje je možné přenést po RS485 s použitím ModBus protokolu.
Prostřednictvím aktivní ochrany kompresoru s moderním algoritmem a řadou přidaných funkcí – např. historií jednotlivých poruch – zobrazení stavů pomocí LED kontrolek umožňuje CoreSense sledovat jak minulé, tak aktuální provozní stavy. To poskytuje rychlejší a dokonalejší vyhodnocení problémů spojených s provozem kompresoru.

0

Copeland


Výrobce chladivových kompresorů Copeland zavádí u celé řady rotačních kompresorů skrol řady ZR a řady ZP nové provedení svorkovnice elektro pro připojení vodičů. Jedná se o svorkovnice u větších kompresorů – od výkonnosti 22 m3/hod. do 43 m3/hod. u kompresorů typu ZR a od výkonnosti 14 až do 29 m3/hod. u kompresorů ZP pro chladivo R 410A. Tyto kompresory jsou souhrnně nazývány Summit. V typovém označení se jedná o kompresory ZR 94 až ZR 190 a ZP 90 až ZP 182. Všechny kompresory Summit jsou dodávány pouze s třífázovými motory. Svorkovnice kompresorů mají v současnosti jednoduché provedení se třemi svorkami pro silové vodiče a svorkou pro zemnící vodič. Krytí současné svorkovnice je ve stupni IP 21. Pro zvýšení úrovně krytí byla svorkovnice upravena tak, aby odpovídala stupni IP 66. Úpravy spočívají ve zvýšení odolnosti proti stříkající vodě i ve snížení možnosti neoprávněného snadného přístupu ke svorkám. Svorkovnice má upravené uchycení na kompresoru i tvar krytu svorkovnice s odpovídajícím vstupem pro kabel. Uspořádání svorek vyhovuje použití jednoduché kabelové koncovky s vysokým stupněm krytí. Provedení svorkovnice lze zjistit již předem podle typového označení příslušného kompresoru. Kompresory řady ZR mají koncovku -650 místo -550 u staršího provedení (například ZR 94 KCE TFD 650) a kompresory řady ZP koncovku -624 místo -524.
Výrobce dodává na přání i kabelové koncovky, které mají tvar podle obrázku již s připojeným kabelem různé délky. Zjednodušuje se tak montáž vodičů ke kompresoru. Celá sestava svorkovnice s kabelem vypadá podle obrázků 3. a 4.
Sestavy vodičů dodávané na přání obsahují vodiče o průřezu 4 mm2 s koncovkou v délkách 2 m, 4 m, 6 m a 8 m a vodiče o průřezu 6 mm2 s koncovkou v délkách 2 m, 4 m a 6 m. Kabelové koncovky by však měly být dostupné v běžné síti prodeje elektromateriálu, protože to nejsou zvláštnosti, ale běžný montážní materiál elektro.


0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland – součást koncernu Emerson Climate technologies – upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních skrol kompresorů. Nově nahradil starší řadu kompresorů pro klimatizaci, chladiče vody, ZR 90 až ZR 19. Tyto kompresory jsou určeny především pro chladiva R407C a R134a, v oblasti vypařovacích teploty nad -10°C. Používají se rovněž pro tepelná čerpadla voda – voda, nebo země – voda. Změna se týká skrol kompresorů s výkonem 25-40kW.
Další změnou je absence modulu Kriwan INT 69 ve svorkovnicích nových typů. Starší provedení ZR 90 K3E TWD 551 až 19 M3E TWD 551 byly vybaveny modulem snímajícím teplotu motoru a vyhodnocujícím jeho přehřátí. Relé potom rozepnulo stykač kompresoru, případně vyhlásilo alarm v nadřazeném systému. Existují též verze INT69CSY, které zároveň hlídaly pořadí fází připojených ke kompresoru. V nových typech je hlídání teploty motoru interní – bimetalový snímač hlídá teplotu vinutí 40/80°C a při jejím překročení kompresor odstaví z činnosti automaticky, bez vyvedení odpovídajícího signálu.

Hlavní přednosti nových typů:
– Snížená hmotnost kompresorů až o 50%, snazší manipulace s kompresorem
– Kompaktnější rozměry všech typů, menší náročnost na potřebný prostor instalace
– Vyšší účinnost Nižší cena nových modelů oproti staršímu provedení
– Nové modely mají standardně pouze pájecí hrdla. Druhá verze s koncovkou 655 může být vybavena svorkovnicí s krytím IP68


Výkresy kompresorů:
Výkres ZR 94 KCE TFD 455
Výkres ZR 108 až 144 KCE TFD 455
Výkres ZR 160 a 190 KCE TFD 455

Výkres ZR 90 až 16 M3E TWD 551
Výkres ZR 19 M3E TWD 551
0

NO OLD POSTSPage 2 of 2NEXT POSTS