Your address will show here +12 34 56 78
Přehled výrobků Güntner

Na těchto stránkách uvádníme stručný přehled nejpoužívanějších výměníků Güntner, které se využívají jako výparníky, kondenzátory, nebo suché chladiče (chladiče kapalin okolním vzduchem). 

Na konkrétní aplikaci rádi navrhneme výměník výběrem z celého portfolia firmy Güntner.

  • Text Hover
Výparníky

Výparníky pro přímý výpar chladiv jak HFC, HFCF, tak přírodních. Dle typu konstrukce s/bez odtávání, pro chladírny/mrazírny, zpracovny s pohybem lidí, pro sklady ovoce a zeleniny.

 

Přehled provedení

  • Text Hover
Kondenzátory

Kondenzátory s hliníkovými lamelami, mikrokanály. Nové řady kondenzátorů Güntner mají menší objem a snižují tak náplň chladiva v okruhu. Dostupné provedení s AC i EC ventilátory.

 

 Přehled provedení

  • Text Hover
Chladiče kapalin

Suché chladič – výměníky pro chlazení procesních kapalin okolním vzduchem. Provedení měděné potrubí a hliníkové lamey. Dostupné verze s AC i EC ventilátory, dle požadavků.

 

Přehled provedení

  • Text Hover
Chladiče vzuchu

Výměníky pro chlazení vzduchu pomocí teplonosné látky – např. glykolu.

 

Přehled provedení