Your address will show here +12 34 56 78

ALFACO s.r.o., díly pro chladící techniku, tepelná čerpadla a klimatizaci

Společnost ALFACO s. r. o. je aktivní v deseti zemích Evropy, přičemž v polovině z nich má stálé zastoupení. Sídlo společnosti je ve Vídni, zastoupení pro Českou a Slovenskou Republiku je v Chocni. Nacházíme v objektu naproti budově ČD, 1. patro.
Hlavní náplní společnosti je obchodní činnost spojená s technickou a poradenskou službou zákazníkům v oboru chladící techniky a tepelných čerpadel. Společnost ALFACO zastupuje v České republice zájmy velkých výrobců, kteří vyrábějí díly a komplety chladících a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel a ventilátorů. 


 


Firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové v oddíle C, vložka 11118, ze dne 23.1.1997.

  • Text Hover

ALFACO , s. r. o.
Pernerova 780
Choceň 565 01, CZ

tel./fax : 465 473 005 (6)
+420 603 927 687
+420 602 451 924 


www.alfaco.cz
alfaco@alfaco.cz


IČO: 25264290

DIČ: CZ25264290

ALFACO Polska Sp. Z o.o
ul. Krakowska 141-155
50-428 Wrocław


tel. +48 71 340 05 75
fax +48 71 340 05 54


www.alfaco.pl
alfaco@alfaco.pl


IČO: 930172221

DIČ: PL8980019715

ALFACO KFT
Radnóti M. u. 41.
Budapest, 1137


tel. +36 239-0729, 239-0730
fax +36 329-5945


www.alfaco.hu
alfaco@alfaco.hu


IČO: 10712599-2-41

DIČ: HU10712599