Copeland

Protihlukové kryty kompresorů Copeland

Společnost Copeland – součást koncernu Emerson – zdokonalila příslušenství pro snížení hluku kompresorů skrol. Výrobek je určen pro výrobce zařízení i montážní organizace, které mohou hlukový kryt použít ve výrobě nebo přímo na místě montáže a to velmi snadno a rychle. Nové provedení hlukového krytu je dokonale přizpůsobeno tvaru kompresoru. Kryt je rovněž možno snadno odstranit v případě demontáže kompresoru.

Provedení krytů odpovídá požadavkům předpisů IEC 60335-1 s označením CE.
Hlukový kryt snižuje hladinu hluku o 10 až 12 dB(A).
Montáž krytu:
1) Zkontrolovat úchyty pro kompresor, na které se nasazuje (zda jsou pevně přichyceny).
2) Umístit základní část krytu na úchyty do správné polohy a usadit na něj kompresor, přičemž musí být hrdla kompresoru ve správné poloze.
3) Zajistit montážní díly kompresoru. Pro jeden kompresor se používají měkké pružné vložky, pro tandemy tvrdé.
4) Připájet potrubí sání a výtlaku k hrdlům kompresoru, případně nástřik chladiva (není zobrazeno).
5) V případě použití ohřevu maziva se umístí topný pás do vhodné polohy na plášti kompresoru v místě maziva.
6) Je-li použit nástřik chladiva, musí se připravit otvor pro nástřik v krytu, kryt se obtočí kolem kompresoru tak, aby připravené části pro hrdla a doplňování maziva odpovídaly připojenému potrubí a všechny části byly přístupné. Plášť se dotáhne tak, aby se konce dotýkaly a upevní se obtočením velkrovou páskou (obr. 1 až 3).
7) Nasadí se horní kryt kompresoru – čepice – tak, aby tvary krytu odpovídaly tvaru kompresoru a hrdla se dotěsní „O“ kroužky (obr. 4).
8) Spojení patky izolace s pláštěm se provede přetažením izolační pásky, aby hluk nepronikal vně krytu (obr. 5).
9) Připojí se hlavní svorkovnice elektro, vyvedou vodiče a na kryt svorkovnice se nasadí část hlukového krytu (obr. 6).