Your address will show here +12 34 56 78
Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland – součást koncernu Emerson Climate technologies – upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních skrol kompresorů. Nově nahradil starší řadu kompresorů pro klimatizaci, chladiče vody, ZR 90 až ZR 19. Tyto kompresory jsou určeny především pro chladiva R407C a R134a, v oblasti vypařovacích teploty nad -10°C. Používají se rovněž pro tepelná čerpadla voda – voda, nebo země – voda. Změna se týká skrol kompresorů s výkonem 25-40kW.
Další změnou je absence modulu Kriwan INT 69 ve svorkovnicích nových typů. Starší provedení ZR 90 K3E TWD 551 až 19 M3E TWD 551 byly vybaveny modulem snímajícím teplotu motoru a vyhodnocujícím jeho přehřátí. Relé potom rozepnulo stykač kompresoru, případně vyhlásilo alarm v nadřazeném systému. Existují též verze INT69CSY, které zároveň hlídaly pořadí fází připojených ke kompresoru. V nových typech je hlídání teploty motoru interní – bimetalový snímač hlídá teplotu vinutí 40/80°C a při jejím překročení kompresor odstaví z činnosti automaticky, bez vyvedení odpovídajícího signálu.

Hlavní přednosti nových typů:
– Snížená hmotnost kompresorů až o 50%, snazší manipulace s kompresorem
– Kompaktnější rozměry všech typů, menší náročnost na potřebný prostor instalace
– Vyšší účinnost Nižší cena nových modelů oproti staršímu provedení
– Nové modely mají standardně pouze pájecí hrdla. Druhá verze s koncovkou 655 může být vybavena svorkovnicí s krytím IP68


Výkresy kompresorů:
Výkres ZR 94 KCE TFD 455
Výkres ZR 108 až 144 KCE TFD 455
Výkres ZR 160 a 190 KCE TFD 455

Výkres ZR 90 až 16 M3E TWD 551
Výkres ZR 19 M3E TWD 551
0