Your address will show here +12 34 56 78
Copeland

KOMPRESORY COPELAND SPOLEČNOSTI EMERSON PRO STŘEDNÍ A NÍZKÉ VYPAŘOVACÍ TEPLOTY BUDOU INOVOVÁNY OD 2019

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland mění výrobní program hermetických rotačních kompresorů skrol s cílem zvýšení efektivity kompresorů a zjednodušení celého výrobního programu. Hermetické kompresory skrol řady ZF a řady ZS se průběžně nahrazují vylepšenými modely, které jsou výkonově srovnatelné s původními typy. Jedná se především o modely typové řady nazývané „Specter“, které se ve srovnání s ostatními typy vyznačují tím, že mají ve svorkovnici jistící modul INT 69 SC (Kriwan). Nové provedení má jištění elektromotoru kompresoru vestavěné uvnitř pláště kompresoru, obdobně jako menší modely kompresorů Copeland skrol všech typových řad. Obdobná změna proběhla u kompresorů řady ZR již před nějakou dobou a dodávky původních kompresorů ZR se již zařadily mezi dodávky náhradních dílů (ZR90 až ZR19). Současné změny se týkají modelů:

– řada ZB:         ZB 56 KCE TWD 551, ZB 75 KCE TWD 551, ZB92 KCE TWD 551 a ZB 11 MCE TWD 551

– řada ZS:         ZS 56 K4E TWD 551, ZS 75 K4E TWD 551, ZS92 K4E TWD 551 a ZS 11 M4E TWD 551

– řada ZF:         ZF 24 K4E TWD 551, ZF 33 K4E TWD 551, ZF 40 K4E TWD 551 a ZF 48 K4E TWD 551 a kompresory s nástřikem par ZF 24 KVE TWD 551, ZF 33 KVE TWD 551, ZF 40 KVE TWD 551 a ZF 48 KVE TWD 551

Místo výše uvedených modelů lze objednat jako náhradní díl kompresory ZB a ZF v provedení TWD, přičemž v dodávce budou současně s kompresorem dodávány i některé díly příslušenství. Kompresory náhradní mají koncovku typového označení -951, což znamená, že dodávka obsahuje:

 • Závitová hrdla pro připojení ventilů Rotalock
 • Olejoznak v tělese kompresoru
 • Servisní ventil pro plnění maziva
 • Pružné uložení pro montáž sólo kompresoru
 • Jistící modul INT 69SC 120/24V stř
 • Úplnou náplň maziva
 • Sadu těsnění (856 5527) – teflonová těsnění pro závitová hrdla a hladinoznak

Kompresory ZS v provedení TWD jsou kompletně vyjmuty z dodavatelského programu a lze je nahradit odpovídajícími náhradními kompresory ZB **- 951. Od počátku roku 2019 budou dodávány již pouze nová provedení.

0

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly pro chladiva s požadavkem na pracovní prostředí vyhovující předpisům ATEX zóna II. Pro elektrické měření tlaku R290 jsou určena speciální čidla PT5, která dodávají signál elektronickým měřícím a regulačním přístrojům.

Snímače tlaku PT5 převádějí hodnotu tlaku na lineární elektrický výstupní signál 4…20 mA vhodný pro ovládání kompresorů a ventilátorů v různých soustavách, nebo pro řízení přehřátí elektrických ventilů EX.

Snímače PT5 se využívají zejména pro chladící a klimatizační zařízení, přičemž díky vlastnostem vodiče, který je součástí snímače je montáž snímače velmi snadná.

Vlastnosti   

 • Piezoelektrický článek citlivý na tlak se silným výstupním signálem umožňující přesné měření bez rušivých vlivů tlaku pro řízení kompresorů nebo ventilátorů
 • Plně hermetické provedení, připojený kabel 6m
 • PT5-xxFLR snímač se vstupem trubičkou 6mm x 40mm délky pro soustavy bez rozebíratelných spojů
 • Běžný výstup  4 až 20 mA
 • Kalibrovány pro dané teplotní i tlakové rozsahy tak, aby vyhovovaly požadavkům běžným v chlazení a klimatizaci
 • Povolená chyba měření v celém rozsahu tlaků ±1%
 • Krytí IP 65
 • Odolné vibracím a pulzacím
 • CE známka podle EC EMC-předpisů
 • Použití pro chladiva  R290, R32 a podobná – skupina A2L, A3,

0

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly pro chladiva s požadavkem na pracovní prostředí vyhovující předpisům ATEX zóna II. Pro přerušení průtoku chladiva jsou určeny zvláštní verze elektromagnetických ventilů, které splňují požadavky uvedených předpisů.

Elektromagnetické ventily ALCO řady 200RB, které jsou bez napětí uzavřeny, jsou určeny pro přerušení průtoku chladiva v různých chladících zařízeních, jako je chlazený nábytek, sklady chlazené i mražené, výrobníky ledu nebo zmrzliny, chladiče kapalin, v přepravním chlazení, v klimatizaci, tepelných čerpadlech atd. Ventily vyhovují požadavkům pro výbušné prostředí ATEX.

Díky svým pružným vlastnostem jsou ventily vhodné pro použití v zařízeních vyžadujících široký rozsah provozních teplot při kompaktních rozměrech ventilů s možností pokrytí širokého rozsahu průtoků chladiva jak v kapalné, tak i v parní fázi.

Vlastnosti

 • použití pro kapalné chladivo, horké páry i páry nasávané kompresorem s R290
 • servoovládané – nepřímo, minimální otevírací rozdíl tlaků
 • široký rozsah provozních teplot od – 40 až + 120°C
 • nejvyšší provozní přetlak 3,1 MPa
 • široká nabídka vlastností pro různé účely
 • rozhodující díly z nekorodujících materiálů
 • mosazné těleso s úpravou pro bezpečnou montáž
 • elektromagnetické cívky různého napětí s připojením k PG9 svorkovnici
 • nabídka připojovacích kabelů různé délky se svorkovnicí PG9
 • cívky společné pro všechny typy a velikosti ventilů schválené podle předpisů pro nízké napětí, krytí IP 65, 24V st nebo 230V st
 • použití pro R290 (propan) minerální i esterová maziva
 • pájecí připojení obou hrdel

Vhodné cívky se svorkovnicí PG9 a kabelem délky 3 m v provedení ATEX jsou:

ASC 24V st 50 Hz              obj.číslo               801 123

ASC 230V st 50 Hz           obj.číslo               801 124

0

Alco controls

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls inovuje svůj program ALCO cívek pro elektromagnetické a elektrické ventily. Současně dodávané cívky řady ASC jsou nahrazovány novým provedením ESC. Změna je motivována zvýšením spolehlivosti a životnosti cívek v různých typech provozu od stacionárních zařízení až po přepravní systémy chlazení a klimatizace.

Nové cívky ESC jsou určeny pro elektromagnetické ventily řady RA a RB, řady RH i M36, elektrické pulzní ventily AX2 i CX2, jističe mazání a doplňování maziva do kompresoru řady OM3, OM4 i pro díly s nezbytným provedením ATEX. Cívky ESC mohou pracovat s napájecí frekvencí sítě 50 Hz i 60 Hz, stejně jako předchozí řada cívek ASC. Připojení cívek ESC na napájení je prostřednictvím kabelu se svorkovnicí PG9, která má krytí IP65 shodně se současným provedením.

Hlavní rozdíl ve srovnání se současným provedením je způsob zajištění cívky na dříku ventilu. Původní pojistka je zásuvná – viz obrázek s modrou pojistkou a novější nástrčná oranžová pojistka těsněná „O“ kroužkem. Pojistka u ESC cívek se na dříku ventilu zajistí pootočením – jako u šroubu. Dřík má na svém konci osazení, které zajištění pomáhá.

Řada cívek obsahuje i provedení pro chladicí systémy s chladivy typu R290, kde je vyžadováno provedení ATEX. ESC ATEX má dvě verze – pro napětí 24 V střídavé a 230 V střídavé. Cívka se dodává společně s připevněným kabelem délky 3 m.

Pro připojení elektro slouží svorkovnice PG9 buď samotná, nebo lze objednat i svorkovnici s již připojeným kabelem různé délky: 1,5 m, 3 m a nebo 6 m.

Pro jističe mazání OM5 určené pro systémy s chladivem R744 se dodává silnější provedení cívek: ESC-W s výkonem 38 VA.

Přehled provedení ASC ESC
ASC-ESC
0

Alco controls
VÝROBKY SPOLEČNOSTI EMERSON PRO CHLADIVO R290 (II.díl)
Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly pro chladiva s požadavkem na pracovní prostředí vyhovující předpisům ATEX zóna II.
Pro nástřik chladiva do výparníku, nebo jiný účel regulace průtoku chladiva v kapalném nebo plynném stavu lze použít elektrické regulační ventily řady EX – FLR. Elektrické ventily ALCO řady EX-FLR – EX4FLR, EX5FLR, EX6FLR a EX7FLR jsou ventily pro chladivo R290, které mají více účelů použití. Jako vstřikovací ventily velmi přesně regulují nástřik chladiva do výparníku klimatizačních nebo chladících zařízení. Lze je použít i jako regulátory kondenzačního nebo sacího tlaku, nebo řídí obtok horkých par, případně hladinu chladiva ve sběrači. Vzhledem k tomu, že je chladivo R290 zařazeno do skupiny A3 – výbušných chladiv, jsou i ventily EX-FLR přizpůsobeny prostředí, v kterém pracují. Ventily jsou určeny především pro výrobce chladící a klimatizační techniky, kteří nejlépe přednosti elektroniky využijí spolu i s dalšími elektronickými prvky ovládání a řízení. Tento dokument popisuje pouze technické vlastnosti ventilů. Další údaje – vhodné drivery, návody k montáži apod. jsou obsaženy v samostatných dokumentech. Vlastnosti
 • Víceúčelové použití – vstřikovací ventil, regulátor sacího nebo kondenzačního tlaku, řízení obtoku horkých par, hlídání hladiny kapalného chladiva
 • Zcela hermetické provedení
 • Pohon krokovým motorem
 • Velmi krátké reakční časy – doba mezi úvratěmi je 1,5 vteřiny u EX4/5/6, 3,2 u EX7
 • Vysoké rozlišení a přesná opakovatelnost
 • Některé verze jsou obousměrné – vhodné pro reverzní systémy
 • Kombinace regulační a uzavírací funkce – omezení nutnosti použití elektromagnetického ventilu
 • Linearizovaný průběh regulační funkce
 • Široký rozsah provozního výkonu jediné velikosti ventilu od 10 do 100%
 • Plynulá regulovatelnost průtoku chladiva – omezení rázů a pulzací v potrubí
 • Přímé propojení krokového motoru s regulační částí – vyšší spolehlivost řešení
 • Tlakově vyrovnané řešení škrtící části ventilu
 • Keramické pracovní části ventilu – sedla i trysky umožňují přesné dávkování a dlouhou životnost pracovních částí ventilu
 • Nerezové provedení tělesa ventilu zaručuje dlouhou životnost
 • Přímé pájecí provedení
 • Ventily lze použít pro R290 – propan
 • Konstrukce odpovídá předpisu II 3G EXnA IIA T3 GcX
Připojovací kabel, který vyhovuje prostředí je pouze typ EVCA05A
0

Alco controls

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly vhodné pro některá přírodní chladiva, například R290 (Propan). S tímto chladivem je možno využít kompresory skrol typové řady ZB KCU a ZH KCU určené pro chladicí okruhy a tepelná čerpadla pracující s uvedeným chladivem R290. Pro zkompletování celého chladicího okruhu je zapotřebí řada dalších dílů, které lze také v nabídce společnosti Emerson nalézt. Výrobou dílů pro okruhy s R290 se zabývá divize Alco Controls, která má ve výrobě přístrojů pro chladicí a klimatizační techniku dlouhodobé zkušenosti.

Nabídka dílů pro systémy s R290 zahrnuje v podstatě všechny nezbytné díly – součásti okruhu zajišťující správný chod chladicího nebo klimatizačního zařízení, případně tepelného čerpadla. Program zahrnuje jak termostatické expanzní ventily, elektromagnetické ventily, tak i díly pro sledování a jištění okruhu, stejně jako elektronické části vyhovující požadavkům na bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že se chladivo R290 řadí do skupiny nebezpečných chladiv třídy A3 podle klasifikace ASHRAE, musí díly pro R290 splňovat požadavky předpisu ATEX skupiny II.

Okruh pro chladivo R290 může vypadat například takto:

Díly, které vyhovují požadavkům ATEX II jsou ve schématu označeny stejně jako v programu ALCO koncovkou FLR. Základním prvkem v chladicím okruhu je expanzní – vstřikovací ventil, který může být v klasické – mechanické podobě, nebo jako elektrický regulační ventil. Na systémy elektro je logicky kladen vyšší bezpečnostní nárok vzhledem k výskytu elektrického proudu v prostředí spadajícím pod zařazení ATEX.

Mechanické expanzní ventily jsou ve výrobním programu do výkonu ca 22 kW.

Termostatické expanzní  ventily ALCO TX3-P*FLR byly vyvinuty zejména pro využití v klimatizaci a tepelných čerpadlech provozovaných s chladivem R290 (propan). TX3-FLR jsou ideální řešení pro všechna použití, kde je požadován ventil v nerozebíratelném provedení pro stabilní a přesné ovládání nástřiku chladiva v širokém rozsahu vypařovacích teplot.

 

Vlastnosti   

 • Kompaktní rozměry
 • Hermetické provedení
 • sedm velikostí až do 22 kW
 • Pájecí přímé provedení
 • Nerezová hlava ventilu
 • Velká plocha membrány zaručuje stabilitu regulace
 • Vnější vyrovnání tlaku trubičkou ¼“ (6mm)
 • Ventil se stavitelným přehřátím

0

Alco controls
Společnost ALCO Controls má ve svém dodavatelském programu nově i vstřikovací ventily pro chladiva, která mají vytěsnit chladivo R404A z trhu – v tomto případě pro chladiva R448A a R449A. Záměna chladiv je zdůvodňována méně škodlivým působením těchto chladiv na životní prostředí, vyjadřovaným součinitelem GWP. I když lze pro chladiva R448A i R449A používat ventily původně určené pro R404A nebo R507, je z hlediska přehlednosti a přesnosti spolehlivější dodávat ventily s označením, která přímo uvádějí tato nová chladiva. Výrobce Alco Controls používá značení svých expanzních ventilů podle uvažovaného chladiva obdobně jako řada jiných výrobců písemným kódem v pojmenování typu ventilu.Společnost ALCO Controls má ve svém dodavatelském programu nově i vstřikovací ventily pro chladiva, která mají vytěsnit chladivo R404A z trhu – v tomto případě pro chladiva R448A a R449A.
Záměna chladiv je zdůvodňována méně škodlivým působením těchto chladiv na životní prostředí, vyjadřovaným součinitelem GWP. I když lze pro chladiva R448A i R449A používat ventily původně určené pro R404A nebo R507, je z hlediska přehlednosti a přesnosti spolehlivější dodávat ventily s označením, která přímo uvádějí tato nová chladiva. Výrobce Alco Controls používá značení svých expanzních ventilů podle uvažovaného chladiva obdobně jako řada jiných výrobců písemným kódem v pojmenování typu ventilu.

Podle druhu chladiva se rozlišují účely použití:
• H chladivo R22
• M chladivo R134a
• N chladivo R407C
• S chladiva R404A a R507
• Z chladivo R410A
Nově se zavádí pro chladiva R448A a R449A kód „B“ v typovém značení ventilů.

Ventily se dodávají s funkcí MOP nebo i bez MOP. Funkce omezení nejvyššího provozního přetlaku díky konstrukci expanzního ventilu (MOP) se dodává ve dvou úrovních:MOP 30 omezuje nejvyšší vypařovací teplotu (přepočteno z tlaku) na -18°CMOP 100 omezuje nejvyšší vypařovací teplotu (přepočteno z tlaku) na +4°C.
Výrobní program zatím tvoří dvě řady ventilů:
• Rohové ventily s výměnnou tryskou řady TI pro malé chladicí výkony do ca 18 kW
• Skládané ventily řady T až do jmenovitého chladicího výkonu ca 280 kW

Program lze uspořádat do tabulek:

 

Pro skládané ventily T je důležitá zejména horní část ventilu – hlava ventilu, která je dodávána ve dvou velikostech XB a XC a to s MOP nebo bez MOP.Tabulka udává chladící výkony s R448A pro vypqřovací teplotu +4°C a kondenzační +38°C0

Alco controls

Chladivo R452A (Opteon XP44) je jedno z možných náhrad za dosluhující chladivo R404A/R507. Hodnota GWP je 2141, skupina dle ASHRAE SG třídy A1 – nehořlavé, nevýbušné. Je možno jej použít s POE mazivy, výtlačné teploty jsou velmi blízké chladivu R404A/R507 s tolerancí několika málo Kelvinů.

Společnost Emerson climate technologies a jeho divize produktů Alco controls postupně testuje v laboratorních podmínkách i komerčním nasazením různá chladiva HFO a jejich alternativy ve spolupráci s vlastními produkty. K již dříve uveřejněným chladivům R450A, R513A, R448A, R449A a R1234ze se přidává i chladivo R452A.

Všechny produkty, které byly schváleny pro provoz s chladivy R404A/R507 jsou kompatibilní a lze je použít i s alternativním chladivem R452A – Opteon XP44.

Následující tabulka uvádí porovnání chladících výkonů expanzních ventilů a elektromagnetických ventilů vůči chladivu R404A a změnu přehřátí  – o kolik je skutečné přehřátí nižší, nebo vyšší.


V další tabulce je uveden přehled rozdílu teplot sytých par chladiva v závislosti na relativním tlaku chladiva. Pro větší přehlednost uvádíme i chladivo R449A. Rozdíl v teplotách znamená, o kolik Kelvinů (stupňů Celsia) se bude lišit skutečné přehřátí oproti R404A. Tento rozdíl je nutné zohlednit při výměně chladiva ve stávajících zařízeních s elektronickými ventily, nebo u nových zařízeních, kde software neumožňuje změnu typu chladiva.

Z uvedeného vyplývá, že je vždy nutno změnit požadované přehřátí, pokud budeme v řídícím regulátoru používat program pro R404A. U R452A o cca 2,5K (tj. místo 5K zvolíme 7,5K), u R449A o 5,5K (tj. místo 5K zvolíme 10,5K). V opačném případě by elektronické ventily nepracovaly správně a docházelo by k přestřikování chladiva za výparník + nestabilnímu chování regulace.

Elektronický ventil EX2

Pulzní expanzní ventil typu EX2 vstřikuje chladivo do výparníku vždy v dávkách, výkon se řídí četností pulzů. Je určen především do malých chladírenských boxů, nebo vitrín v prodejnách potravin.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C

Elektronické ventily EX4 až EX8

Bipolární krokové ventily Alco controls EX4-EX8 regulují průtok chladiva plynulou změnou průřezu v sedle ventilu. Umožňují tak precizní kontrolu nástřiku chladiva s širokým rozsahem regulace.

Ventily mohou být využity jako expanzní ventily, pro precizní regulaci výkonu obtokem horkých par, regulaci vypařovacího tlaku apod.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu. Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C.


Termostatické ventily TI 

Termostatické ventily řady TI jsou s výměnnými tryskami od TIO-00X do TIO-006 dle požadovaného výkonu. Provedení může být s interním vyrovnáním, externím vyrovnáním, se šroubovacími hrdly, nebo s pájecími (s vyjímkou hrdla, kde je tryska).

Ventily TI-TIS-TISE jsou s měděnými hrdly, provedení TILE s nerezovými.

Výhodou výměnných trysek je možnost vyčištění a kontrola trysek bez pájení potrubí.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu. Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C.

U termostatických ventilů je nutné změnit nastavené přehřátí ventilu dle podmínek v okruhu. Následující tabulka udává počet otáček v závislosti na vypařovací teplotě. Otáčky s skladnou hodnotou znamenají otočení šroubu po směru hodinových ručiček.


Termostatické ventily T

Termostatické ventily řady T jsou dělené ventily s výměnnými tryskami a přírubami dle požadovaného výkonu. Provedení je vždy pájecí s externím vyrovnáním. Délka kapiláry je u Hlavy XB 1019 = 1,5m, u větších výkonů s vrchním dílem XC 726 3m.

Výhodou výměnných trysek je možnost vyčištění a kontrola trysek bez pájení potrubí. Při opravě ventilu stačí vyměnit horní díl, případně trysku a není nutné znovu pájet potrubí.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu. Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C.

U termostatických ventilů je nutné změnit nastavené přehřátí ventilu dle podmínek v okruhu. Následující tabulka udává počet otáček v závislosti na vypařovací teplotě. Otáčky s skladnou hodnotou znamenají otočení šroubu po směru hodinových ručiček.

0

Copeland

KOMPRESORY SKROL PRO TEPELNÁ ČERPADLA PRO CHLADIVO R290 (PROPAN)

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu kompresory typu skrol na přírodní chladiva – na R744, případně R290. Zajímavá možnost využití kompresorů skrol pro vytápění, nebo ohřev medií v technologii pracujících s chladivem R290 – propanem má výhodu především ve využití přírodního chladiva s nulovým potenciálem ODP a malým vlivem na oteplování atmosféry, GWP je na úrovni hodnoty 6, podle některých pramenů má dokonce hodnotu 3,3.. R290 má výhodu také ve velmi příhodných termodynamických vlastnostech jako chladivo. Protože je chladivo R290 zařazeno do skupiny hořlavých a výbušných chladiv – třída A3 podle ASHRAE, jsou i kompresory vlastnostem R290 přizpůsobeny. Kompresory jsou konstruovány a vyráběny tak, aby splňovaly požadavky normy ATEX skupiny II. V tepelných čerpadlech nacházejí uplatnění zejména skroly Copeland řady ZH KCU. Kompresory ZH KCU se dodávají s jednofázovými nebo třífázovými motory v provedení pro montáž samostatného kompresoru, nebo pro možnost skládání vícekompresorových sestav jako tzv. tandemová verze. Výkonový rozsah kompresorů ZH KCU je od ca 4 do 16 kW topného výkonu za předpokladu použití v systému W-W tj. při vypařovací teplotě -7°C, kondenzační teplotě +50°C a přehřátí v sání kompresoru 5K. Podchlazení kapalného chladiva se uvažuje 4K.

Přehled typů propanových kompresorů pro tepelná čerpadla je v tabulce.


Kompresory skrol pro chladivo R290 se liší kromě jiného od běžných skrolů vyšším krytím svorkovnice – ZH KCU mají krytí IP65. Použité mazivo vyhovuje provozu s chladivem R290.

Provozní oblast kompresorů ZH KCU je doporučena od vypařovací teploty -30°C do +10°C (+15°C), přičemž horní mez kondenzační teploty činí +70°C (+73°C). Na obrázku je pracovní rozsah kompresorů ohraničen v závislosti na vypařovací a kondenzační teplotě.

Při použití chladiva R290 (R600a) v chladicím zařízení musí být také vzhledem k bezpečnostním vlastnostem chladiva i ostatní díly v zařízení vyhovující podmínkám ATEX II. To se týká zejména elektrických částí soustavy, především elektrických ventilů – například elektrického regulačního ventilu, který slouží jako vstřikovací ventil, nebo ventil regulace tlaku a elektromagnetického ventilu. Emerson má v programu vhodné díly, které vyhovují jak podmínkám ATEX II, tak i provozu s mazivy používanými v systémech s chladivem R290.

Hlavní přednosti kompresorů ZH KCU lze spatřovat zejména v jejich vlastnostech:

 • Splňují podmínky ATEX II
 • Plně hermetická konstrukce omezující únik chladiva do okolí, bez hladinoznaku, pájecí hrdla
 • Vhodné pro provoz jednoho, nebo i více sdružených kompresorů
 • Poměrně široká oblast provozních podmínek
 • Nízká hmotnost, kompaktnost
 • Plněno ve výrobě vhodným mazivem spolehlivým s R290
 • Krytí svorkovnice IP65 (dle IEC 60529)

Kompresory ZH KCU se mohou uplatnit především:

 • Tepelná čerpadla systému voda – voda, nebo glykol – voda pro povrchový nebo podzemní vodní zdroj
 • Tepelná čerpadla vzduch – voda, nebo vzduch – vzduch pro rodinné domy
 • Splitová – dělená tepelná čerpadla různých verzí se zdroji přírodními, nebo technologickými
 • Využití odpadních tepel v průmyslu pro ohřev tekutin

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 3NO NEW POSTS