Your address will show here +12 34 56 78

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly pro chladiva s požadavkem na pracovní prostředí vyhovující předpisům ATEX zóna II. Pro elektrické měření tlaku R290 jsou určena speciální čidla PT5, která dodávají signál elektronickým měřícím a regulačním přístrojům.

Snímače tlaku PT5 převádějí hodnotu tlaku na lineární elektrický výstupní signál 4…20 mA vhodný pro ovládání kompresorů a ventilátorů v různých soustavách, nebo pro řízení přehřátí elektrických ventilů EX.

Snímače PT5 se využívají zejména pro chladící a klimatizační zařízení, přičemž díky vlastnostem vodiče, který je součástí snímače je montáž snímače velmi snadná.

Vlastnosti   

 • Piezoelektrický článek citlivý na tlak se silným výstupním signálem umožňující přesné měření bez rušivých vlivů tlaku pro řízení kompresorů nebo ventilátorů
 • Plně hermetické provedení, připojený kabel 6m
 • PT5-xxFLR snímač se vstupem trubičkou 6mm x 40mm délky pro soustavy bez rozebíratelných spojů
 • Běžný výstup  4 až 20 mA
 • Kalibrovány pro dané teplotní i tlakové rozsahy tak, aby vyhovovaly požadavkům běžným v chlazení a klimatizaci
 • Povolená chyba měření v celém rozsahu tlaků ±1%
 • Krytí IP 65
 • Odolné vibracím a pulzacím
 • CE známka podle EC EMC-předpisů
 • Použití pro chladiva  R290, R32 a podobná – skupina A2L, A3,

0

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly pro chladiva s požadavkem na pracovní prostředí vyhovující předpisům ATEX zóna II. Pro přerušení průtoku chladiva jsou určeny zvláštní verze elektromagnetických ventilů, které splňují požadavky uvedených předpisů.

Elektromagnetické ventily ALCO řady 200RB, které jsou bez napětí uzavřeny, jsou určeny pro přerušení průtoku chladiva v různých chladících zařízeních, jako je chlazený nábytek, sklady chlazené i mražené, výrobníky ledu nebo zmrzliny, chladiče kapalin, v přepravním chlazení, v klimatizaci, tepelných čerpadlech atd. Ventily vyhovují požadavkům pro výbušné prostředí ATEX.

Díky svým pružným vlastnostem jsou ventily vhodné pro použití v zařízeních vyžadujících široký rozsah provozních teplot při kompaktních rozměrech ventilů s možností pokrytí širokého rozsahu průtoků chladiva jak v kapalné, tak i v parní fázi.

Vlastnosti

 • použití pro kapalné chladivo, horké páry i páry nasávané kompresorem s R290
 • servoovládané – nepřímo, minimální otevírací rozdíl tlaků
 • široký rozsah provozních teplot od – 40 až + 120°C
 • nejvyšší provozní přetlak 3,1 MPa
 • široká nabídka vlastností pro různé účely
 • rozhodující díly z nekorodujících materiálů
 • mosazné těleso s úpravou pro bezpečnou montáž
 • elektromagnetické cívky různého napětí s připojením k PG9 svorkovnici
 • nabídka připojovacích kabelů různé délky se svorkovnicí PG9
 • cívky společné pro všechny typy a velikosti ventilů schválené podle předpisů pro nízké napětí, krytí IP 65, 24V st nebo 230V st
 • použití pro R290 (propan) minerální i esterová maziva
 • pájecí připojení obou hrdel

Vhodné cívky se svorkovnicí PG9 a kabelem délky 3 m v provedení ATEX jsou:

ASC 24V st 50 Hz              obj.číslo               801 123

ASC 230V st 50 Hz           obj.číslo               801 124

0

Alco controls

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls inovuje svůj program ALCO cívek pro elektromagnetické a elektrické ventily. Současně dodávané cívky řady ASC jsou nahrazovány novým provedením ESC. Změna je motivována zvýšením spolehlivosti a životnosti cívek v různých typech provozu od stacionárních zařízení až po přepravní systémy chlazení a klimatizace.

Nové cívky ESC jsou určeny pro elektromagnetické ventily řady RA a RB, řady RH i M36, elektrické pulzní ventily AX2 i CX2, jističe mazání a doplňování maziva do kompresoru řady OM3, OM4 i pro díly s nezbytným provedením ATEX. Cívky ESC mohou pracovat s napájecí frekvencí sítě 50 Hz i 60 Hz, stejně jako předchozí řada cívek ASC. Připojení cívek ESC na napájení je prostřednictvím kabelu se svorkovnicí PG9, která má krytí IP65 shodně se současným provedením.

Hlavní rozdíl ve srovnání se současným provedením je způsob zajištění cívky na dříku ventilu. Původní pojistka je zásuvná – viz obrázek s modrou pojistkou a novější nástrčná oranžová pojistka těsněná „O“ kroužkem. Pojistka u ESC cívek se na dříku ventilu zajistí pootočením – jako u šroubu. Dřík má na svém konci osazení, které zajištění pomáhá.

Řada cívek obsahuje i provedení pro chladicí systémy s chladivy typu R290, kde je vyžadováno provedení ATEX. ESC ATEX má dvě verze – pro napětí 24 V střídavé a 230 V střídavé. Cívka se dodává společně s připevněným kabelem délky 3 m.

Pro připojení elektro slouží svorkovnice PG9 buď samotná, nebo lze objednat i svorkovnici s již připojeným kabelem různé délky: 1,5 m, 3 m a nebo 6 m.

Pro jističe mazání OM5 určené pro systémy s chladivem R744 se dodává silnější provedení cívek: ESC-W s výkonem 38 VA.

Přehled provedení ASC ESC
ASC-ESC
0