Your address will show here +12 34 56 78
Alco controls

Chladivo R452A (Opteon XP44) je jedno z možných náhrad za dosluhující chladivo R404A/R507. Hodnota GWP je 2141, skupina dle ASHRAE SG třídy A1 – nehořlavé, nevýbušné. Je možno jej použít s POE mazivy, výtlačné teploty jsou velmi blízké chladivu R404A/R507 s tolerancí několika málo Kelvinů.

Společnost Emerson climate technologies a jeho divize produktů Alco controls postupně testuje v laboratorních podmínkách i komerčním nasazením různá chladiva HFO a jejich alternativy ve spolupráci s vlastními produkty. K již dříve uveřejněným chladivům R450A, R513A, R448A, R449A a R1234ze se přidává i chladivo R452A.

Všechny produkty, které byly schváleny pro provoz s chladivy R404A/R507 jsou kompatibilní a lze je použít i s alternativním chladivem R452A – Opteon XP44.

Následující tabulka uvádí porovnání chladících výkonů expanzních ventilů a elektromagnetických ventilů vůči chladivu R404A a změnu přehřátí  – o kolik je skutečné přehřátí nižší, nebo vyšší.


V další tabulce je uveden přehled rozdílu teplot sytých par chladiva v závislosti na relativním tlaku chladiva. Pro větší přehlednost uvádíme i chladivo R449A. Rozdíl v teplotách znamená, o kolik Kelvinů (stupňů Celsia) se bude lišit skutečné přehřátí oproti R404A. Tento rozdíl je nutné zohlednit při výměně chladiva ve stávajících zařízeních s elektronickými ventily, nebo u nových zařízeních, kde software neumožňuje změnu typu chladiva.

Z uvedeného vyplývá, že je vždy nutno změnit požadované přehřátí, pokud budeme v řídícím regulátoru používat program pro R404A. U R452A o cca 2,5K (tj. místo 5K zvolíme 7,5K), u R449A o 5,5K (tj. místo 5K zvolíme 10,5K). V opačném případě by elektronické ventily nepracovaly správně a docházelo by k přestřikování chladiva za výparník + nestabilnímu chování regulace.

Elektronický ventil EX2

Pulzní expanzní ventil typu EX2 vstřikuje chladivo do výparníku vždy v dávkách, výkon se řídí četností pulzů. Je určen především do malých chladírenských boxů, nebo vitrín v prodejnách potravin.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C

Elektronické ventily EX4 až EX8

Bipolární krokové ventily Alco controls EX4-EX8 regulují průtok chladiva plynulou změnou průřezu v sedle ventilu. Umožňují tak precizní kontrolu nástřiku chladiva s širokým rozsahem regulace.

Ventily mohou být využity jako expanzní ventily, pro precizní regulaci výkonu obtokem horkých par, regulaci vypařovacího tlaku apod.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu. Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C.


Termostatické ventily TI 

Termostatické ventily řady TI jsou s výměnnými tryskami od TIO-00X do TIO-006 dle požadovaného výkonu. Provedení může být s interním vyrovnáním, externím vyrovnáním, se šroubovacími hrdly, nebo s pájecími (s vyjímkou hrdla, kde je tryska).

Ventily TI-TIS-TISE jsou s měděnými hrdly, provedení TILE s nerezovými.

Výhodou výměnných trysek je možnost vyčištění a kontrola trysek bez pájení potrubí.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu. Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C.

U termostatických ventilů je nutné změnit nastavené přehřátí ventilu dle podmínek v okruhu. Následující tabulka udává počet otáček v závislosti na vypařovací teplotě. Otáčky s skladnou hodnotou znamenají otočení šroubu po směru hodinových ručiček.


Termostatické ventily T

Termostatické ventily řady T jsou dělené ventily s výměnnými tryskami a přírubami dle požadovaného výkonu. Provedení je vždy pájecí s externím vyrovnáním. Délka kapiláry je u Hlavy XB 1019 = 1,5m, u větších výkonů s vrchním dílem XC 726 3m.

Výhodou výměnných trysek je možnost vyčištění a kontrola trysek bez pájení potrubí. Při opravě ventilu stačí vyměnit horní díl, případně trysku a není nutné znovu pájet potrubí.

Tabulka níže udává chladící výkon ventilu. Vypařovací teplota +4°C, kondenzační 38°C.

U termostatických ventilů je nutné změnit nastavené přehřátí ventilu dle podmínek v okruhu. Následující tabulka udává počet otáček v závislosti na vypařovací teplotě. Otáčky s skladnou hodnotou znamenají otočení šroubu po směru hodinových ručiček.

0