Your address will show here +12 34 56 78
Alco controls
VÝROBKY SPOLEČNOSTI EMERSON PRO CHLADIVO R290 (II.díl)
Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly pro chladiva s požadavkem na pracovní prostředí vyhovující předpisům ATEX zóna II.
Pro nástřik chladiva do výparníku, nebo jiný účel regulace průtoku chladiva v kapalném nebo plynném stavu lze použít elektrické regulační ventily řady EX – FLR. Elektrické ventily ALCO řady EX-FLR – EX4FLR, EX5FLR, EX6FLR a EX7FLR jsou ventily pro chladivo R290, které mají více účelů použití. Jako vstřikovací ventily velmi přesně regulují nástřik chladiva do výparníku klimatizačních nebo chladících zařízení. Lze je použít i jako regulátory kondenzačního nebo sacího tlaku, nebo řídí obtok horkých par, případně hladinu chladiva ve sběrači. Vzhledem k tomu, že je chladivo R290 zařazeno do skupiny A3 – výbušných chladiv, jsou i ventily EX-FLR přizpůsobeny prostředí, v kterém pracují. Ventily jsou určeny především pro výrobce chladící a klimatizační techniky, kteří nejlépe přednosti elektroniky využijí spolu i s dalšími elektronickými prvky ovládání a řízení. Tento dokument popisuje pouze technické vlastnosti ventilů. Další údaje – vhodné drivery, návody k montáži apod. jsou obsaženy v samostatných dokumentech. Vlastnosti
 • Víceúčelové použití – vstřikovací ventil, regulátor sacího nebo kondenzačního tlaku, řízení obtoku horkých par, hlídání hladiny kapalného chladiva
 • Zcela hermetické provedení
 • Pohon krokovým motorem
 • Velmi krátké reakční časy – doba mezi úvratěmi je 1,5 vteřiny u EX4/5/6, 3,2 u EX7
 • Vysoké rozlišení a přesná opakovatelnost
 • Některé verze jsou obousměrné – vhodné pro reverzní systémy
 • Kombinace regulační a uzavírací funkce – omezení nutnosti použití elektromagnetického ventilu
 • Linearizovaný průběh regulační funkce
 • Široký rozsah provozního výkonu jediné velikosti ventilu od 10 do 100%
 • Plynulá regulovatelnost průtoku chladiva – omezení rázů a pulzací v potrubí
 • Přímé propojení krokového motoru s regulační částí – vyšší spolehlivost řešení
 • Tlakově vyrovnané řešení škrtící části ventilu
 • Keramické pracovní části ventilu – sedla i trysky umožňují přesné dávkování a dlouhou životnost pracovních částí ventilu
 • Nerezové provedení tělesa ventilu zaručuje dlouhou životnost
 • Přímé pájecí provedení
 • Ventily lze použít pro R290 – propan
 • Konstrukce odpovídá předpisu II 3G EXnA IIA T3 GcX
Připojovací kabel, který vyhovuje prostředí je pouze typ EVCA05A
0

Alco controls

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland a automatiky Alco Controls rozšiřuje svůj program o díly vhodné pro některá přírodní chladiva, například R290 (Propan). S tímto chladivem je možno využít kompresory skrol typové řady ZB KCU a ZH KCU určené pro chladicí okruhy a tepelná čerpadla pracující s uvedeným chladivem R290. Pro zkompletování celého chladicího okruhu je zapotřebí řada dalších dílů, které lze také v nabídce společnosti Emerson nalézt. Výrobou dílů pro okruhy s R290 se zabývá divize Alco Controls, která má ve výrobě přístrojů pro chladicí a klimatizační techniku dlouhodobé zkušenosti.

Nabídka dílů pro systémy s R290 zahrnuje v podstatě všechny nezbytné díly – součásti okruhu zajišťující správný chod chladicího nebo klimatizačního zařízení, případně tepelného čerpadla. Program zahrnuje jak termostatické expanzní ventily, elektromagnetické ventily, tak i díly pro sledování a jištění okruhu, stejně jako elektronické části vyhovující požadavkům na bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že se chladivo R290 řadí do skupiny nebezpečných chladiv třídy A3 podle klasifikace ASHRAE, musí díly pro R290 splňovat požadavky předpisu ATEX skupiny II.

Okruh pro chladivo R290 může vypadat například takto:

Díly, které vyhovují požadavkům ATEX II jsou ve schématu označeny stejně jako v programu ALCO koncovkou FLR. Základním prvkem v chladicím okruhu je expanzní – vstřikovací ventil, který může být v klasické – mechanické podobě, nebo jako elektrický regulační ventil. Na systémy elektro je logicky kladen vyšší bezpečnostní nárok vzhledem k výskytu elektrického proudu v prostředí spadajícím pod zařazení ATEX.

Mechanické expanzní ventily jsou ve výrobním programu do výkonu ca 22 kW.

Termostatické expanzní  ventily ALCO TX3-P*FLR byly vyvinuty zejména pro využití v klimatizaci a tepelných čerpadlech provozovaných s chladivem R290 (propan). TX3-FLR jsou ideální řešení pro všechna použití, kde je požadován ventil v nerozebíratelném provedení pro stabilní a přesné ovládání nástřiku chladiva v širokém rozsahu vypařovacích teplot.

 

Vlastnosti   

 • Kompaktní rozměry
 • Hermetické provedení
 • sedm velikostí až do 22 kW
 • Pájecí přímé provedení
 • Nerezová hlava ventilu
 • Velká plocha membrány zaručuje stabilitu regulace
 • Vnější vyrovnání tlaku trubičkou ¼“ (6mm)
 • Ventil se stavitelným přehřátím

0