Copeland

Kompresory Copeland ZH KCU pro tepelná čerpadla s chladivem R290 (propan)

KOMPRESORY SKROL PRO TEPELNÁ ČERPADLA PRO CHLADIVO R290 (PROPAN)

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu kompresory typu skrol na přírodní chladiva – na R744, případně R290. Zajímavá možnost využití kompresorů skrol pro vytápění, nebo ohřev medií v technologii pracujících s chladivem R290 – propanem má výhodu především ve využití přírodního chladiva s nulovým potenciálem ODP a malým vlivem na oteplování atmosféry, GWP je na úrovni hodnoty 6, podle některých pramenů má dokonce hodnotu 3,3.. R290 má výhodu také ve velmi příhodných termodynamických vlastnostech jako chladivo. Protože je chladivo R290 zařazeno do skupiny hořlavých a výbušných chladiv – třída A3 podle ASHRAE, jsou i kompresory vlastnostem R290 přizpůsobeny. Kompresory jsou konstruovány a vyráběny tak, aby splňovaly požadavky normy ATEX skupiny II. V tepelných čerpadlech nacházejí uplatnění zejména skroly Copeland řady ZH KCU. Kompresory ZH KCU se dodávají s jednofázovými nebo třífázovými motory v provedení pro montáž samostatného kompresoru, nebo pro možnost skládání vícekompresorových sestav jako tzv. tandemová verze. Výkonový rozsah kompresorů ZH KCU je od ca 4 do 16 kW topného výkonu za předpokladu použití v systému W-W tj. při vypařovací teplotě -7°C, kondenzační teplotě +50°C a přehřátí v sání kompresoru 5K. Podchlazení kapalného chladiva se uvažuje 4K.

Přehled typů propanových kompresorů pro tepelná čerpadla je v tabulce.

typmotor kWchladící výkon kWvýkonnost m3/hhmotnost kg
Jednofázové provedení
ZH 04 KCU PFZN 5241,54,45,823
ZH 06 KCU PFZN 5241,96,1827
ZH 08 KCU PFZN 5242,67,61028
ZH 09 KCU PFZN 52438,811,738
ZH 11 KCU PFZN 5243,710,914,438
Třífázové provedení
ZH 04 KCU TFMN 5241,54,45,823
ZH 06 KCU TFMN 5241,96827
ZH 08 KCU TFMN 5242,67,51028
ZH 09 KCU TFMN 52438,711,738
ZH 11 KCU TFMN 5243,710,814,438
ZH 13 KCU TFMN 5244,512,617,140
ZH 16 KCU TFMN 524615,821,440


Kompresory skrol pro chladivo R290 se liší kromě jiného od běžných skrolů vyšším krytím svorkovnice – ZH KCU mají krytí IP65. Použité mazivo vyhovuje provozu s chladivem R290.

Provozní oblast kompresorů ZH KCU je doporučena od vypařovací teploty -30°C do +10°C (+15°C), přičemž horní mez kondenzační teploty činí +70°C (+73°C). Na obrázku je pracovní rozsah kompresorů ohraničen v závislosti na vypařovací a kondenzační teplotě.

Při použití chladiva R290 (R600a) v chladicím zařízení musí být také vzhledem k bezpečnostním vlastnostem chladiva i ostatní díly v zařízení vyhovující podmínkám ATEX II. To se týká zejména elektrických částí soustavy, především elektrických ventilů – například elektrického regulačního ventilu, který slouží jako vstřikovací ventil, nebo ventil regulace tlaku a elektromagnetického ventilu. Emerson má v programu vhodné díly, které vyhovují jak podmínkám ATEX II, tak i provozu s mazivy používanými v systémech s chladivem R290.

Hlavní přednosti kompresorů ZH KCU lze spatřovat zejména v jejich vlastnostech:

 • Splňují podmínky ATEX II
 • Plně hermetická konstrukce omezující únik chladiva do okolí, bez hladinoznaku, pájecí hrdla
 • Vhodné pro provoz jednoho, nebo i více sdružených kompresorů
 • Poměrně široká oblast provozních podmínek
 • Nízká hmotnost, kompaktnost
 • Plněno ve výrobě vhodným mazivem spolehlivým s R290
 • Krytí svorkovnice IP65 (dle IEC 60529)

Kompresory ZH KCU se mohou uplatnit především:

 • Tepelná čerpadla systému voda – voda, nebo glykol – voda pro povrchový nebo podzemní vodní zdroj
 • Tepelná čerpadla vzduch – voda, nebo vzduch – vzduch pro rodinné domy
 • Splitová – dělená tepelná čerpadla různých verzí se zdroji přírodními, nebo technologickými
 • Využití odpadních tepel v průmyslu pro ohřev tekutin

Pracovní oblast Copeland ZH KCU

Copeland ZB KCU