Copeland

Inovace vstřikovacích ventilů pro kompresory Copeland ZF

Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland ve spolupráci s výrobcem automatiky pro chladící zařízení Alco Controls upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních scroll kompresorů pro nízké vypařovací teploty řady ZF. Tyto kompresory používají pro snížení teploty výtlaku nástřik chladiva do mezirotorového prostoru. Nástřik je řízen v závislosti na teplotě vytlačovaných par chladiva kompresorem speciálním ventilem označovaným jako LIV.(liquid injection valve). Starší verze kompresorů Copeland ZF používaly k nástřiku chladiva do kompresoru kapiláry určité délky a průměru, lišící se v závislosti na typu kompresoru a použitém chladivu. Některé typy – menší velikosti ZF pak začaly používat speciální DTC120 nebo LIV90 ventily za stejným účelem, snížení teploty par chladiva po kompresi. Od března roku 2016 jsou předchozí řešení nahrazena nově vyvinutými ventily LIV 120. Rozlišením, zda byla/je součástí dodávky kompresoru jsou poslední tři číslice u značení kompresoru.

Příklady:

  • 556: kompresor je dodáván včetně ventilu LIV120. Týká se modelů ZF 06 K4E TFD 556 až ZF 18 K4E TFD 556
  • 551: kompresor je dodáván bez ventilu a ten se případně musí objednat samostatně
  • 567: kompresor je dodáván bez ventilu LIV 120, týká se kompresorů ZF25 K5E TFD 567 až ZF 49 K5E TFD 567


Ventily LIV120 se od předchozích provedení LIV90 a DTC120 liší na první pohled tvarem hlavy ventilu s kapilárou pro snímání teploty výtlaku. Nové LIV 120 jsou na obrýzku uprostřed mezi předchozími typy. Dodávají se s dvěma velikostmi šroubovacích hrdel – 1″ a 11/16″ podle připojovacího rozměru u kompresoru. Ventily LIV120 jsou prověřeny s chladivy R404A, R5057, R407A, R407F, R449A a R448A. Ventily hlídají maximální výtlačnou teplotu do 120°C. Provozní zkoušky nových ventilů prokázaly lepší vlastnosti:
  • zlepšená těsnost, snížení možnosti úniku chladiva
  • pracovní charakteristiky otevírání a zavírání ventilu jsou přesnější, ve vztahu v požadované výtlačné teplotě par
  • přesnější činnost se projevuje ve zvýšené účinnosti kompresoru – až o 15%
  • tykavka ventilu je plněna kapalinou, což vede k vyšší stabilitě, vyšším pracovním tlakům a nezávislosti na vnitřním tlaku
  • nová kapilára tykavky je méně náchylná na poškození při ohybech

Copeland LIV