Your address will show here +12 34 56 78
Alco controls
Společnost ALCO Controls má ve svém dodavatelském programu nově i vstřikovací ventily pro chladiva, která mají vytěsnit chladivo R404A z trhu – v tomto případě pro chladiva R448A a R449A. Záměna chladiv je zdůvodňována méně škodlivým působením těchto chladiv na životní prostředí, vyjadřovaným součinitelem GWP. I když lze pro chladiva R448A i R449A používat ventily původně určené pro R404A nebo R507, je z hlediska přehlednosti a přesnosti spolehlivější dodávat ventily s označením, která přímo uvádějí tato nová chladiva. Výrobce Alco Controls používá značení svých expanzních ventilů podle uvažovaného chladiva obdobně jako řada jiných výrobců písemným kódem v pojmenování typu ventilu.Společnost ALCO Controls má ve svém dodavatelském programu nově i vstřikovací ventily pro chladiva, která mají vytěsnit chladivo R404A z trhu – v tomto případě pro chladiva R448A a R449A.
Záměna chladiv je zdůvodňována méně škodlivým působením těchto chladiv na životní prostředí, vyjadřovaným součinitelem GWP. I když lze pro chladiva R448A i R449A používat ventily původně určené pro R404A nebo R507, je z hlediska přehlednosti a přesnosti spolehlivější dodávat ventily s označením, která přímo uvádějí tato nová chladiva. Výrobce Alco Controls používá značení svých expanzních ventilů podle uvažovaného chladiva obdobně jako řada jiných výrobců písemným kódem v pojmenování typu ventilu.

Podle druhu chladiva se rozlišují účely použití:
• H chladivo R22
• M chladivo R134a
• N chladivo R407C
• S chladiva R404A a R507
• Z chladivo R410A
Nově se zavádí pro chladiva R448A a R449A kód „B“ v typovém značení ventilů.

Ventily se dodávají s funkcí MOP nebo i bez MOP. Funkce omezení nejvyššího provozního přetlaku díky konstrukci expanzního ventilu (MOP) se dodává ve dvou úrovních:MOP 30 omezuje nejvyšší vypařovací teplotu (přepočteno z tlaku) na -18°CMOP 100 omezuje nejvyšší vypařovací teplotu (přepočteno z tlaku) na +4°C.
Výrobní program zatím tvoří dvě řady ventilů:
• Rohové ventily s výměnnou tryskou řady TI pro malé chladicí výkony do ca 18 kW
• Skládané ventily řady T až do jmenovitého chladicího výkonu ca 280 kW

Program lze uspořádat do tabulek:

 

Pro skládané ventily T je důležitá zejména horní část ventilu – hlava ventilu, která je dodávána ve dvou velikostech XB a XC a to s MOP nebo bez MOP.Tabulka udává chladící výkony s R448A pro vypqřovací teplotu +4°C a kondenzační +38°C0