Alco controls

Expanzní ventily pro R448A a R449A

Společnost ALCO Controls má ve svém dodavatelském programu nově i vstřikovací ventily pro chladiva, která mají vytěsnit chladivo R404A z trhu – v tomto případě pro chladiva R448A a R449A. Záměna chladiv je zdůvodňována méně škodlivým působením těchto chladiv na životní prostředí, vyjadřovaným součinitelem GWP. I když lze pro chladiva R448A i R449A používat ventily původně určené pro R404A nebo R507, je z hlediska přehlednosti a přesnosti spolehlivější dodávat ventily s označením, která přímo uvádějí tato nová chladiva. Výrobce Alco Controls používá značení svých expanzních ventilů podle uvažovaného chladiva obdobně jako řada jiných výrobců písemným kódem v pojmenování typu ventilu.Společnost ALCO Controls má ve svém dodavatelském programu nově i vstřikovací ventily pro chladiva, která mají vytěsnit chladivo R404A z trhu – v tomto případě pro chladiva R448A a R449A.
Záměna chladiv je zdůvodňována méně škodlivým působením těchto chladiv na životní prostředí, vyjadřovaným součinitelem GWP. I když lze pro chladiva R448A i R449A používat ventily původně určené pro R404A nebo R507, je z hlediska přehlednosti a přesnosti spolehlivější dodávat ventily s označením, která přímo uvádějí tato nová chladiva. Výrobce Alco Controls používá značení svých expanzních ventilů podle uvažovaného chladiva obdobně jako řada jiných výrobců písemným kódem v pojmenování typu ventilu.

Podle druhu chladiva se rozlišují účely použití:
• H chladivo R22
• M chladivo R134a
• N chladivo R407C
• S chladiva R404A a R507
• Z chladivo R410A
Nově se zavádí pro chladiva R448A a R449A kód „B“ v typovém značení ventilů.

Ventily se dodávají s funkcí MOP nebo i bez MOP. Funkce omezení nejvyššího provozního přetlaku díky konstrukci expanzního ventilu (MOP) se dodává ve dvou úrovních:MOP 30 omezuje nejvyšší vypařovací teplotu (přepočteno z tlaku) na -18°CMOP 100 omezuje nejvyšší vypařovací teplotu (přepočteno z tlaku) na +4°C.
Výrobní program zatím tvoří dvě řady ventilů:
• Rohové ventily s výměnnou tryskou řady TI pro malé chladicí výkony do ca 18 kW
• Skládané ventily řady T až do jmenovitého chladicího výkonu ca 280 kW

Program lze uspořádat do tabulek:

R448A / R449AR404A
Označení ventiluObj. číslokódMOPOznačení ventilu
TI-BW802412BW-TI-SW
TIE-BW802413BW-TIE-SW
TIS-BW (12 mm)802414BW-TIS-SW
TIS-BW (1/2")802415BW-TIS-SW
TISE-BW (12 mm)802416BW-TISE-SW
TISE-BW (1/2")802417BW-TISE-SW
TILE-BW (12 mm)802418BW-TILE-SW
TILE-BW (1/2")802419BW-TILE-SW
TISE-BW 30 (12 mm)802494BW30-20TISE-SAD-20
TISE-BW 30 (1/2")802495BW30-20TISE-SAD-20

Termostatické expanzní ventily Alco controls

 

Pro skládané ventily T je důležitá zejména horní část ventilu – hlava ventilu, která je dodávána ve dvou velikostech XB a XC a to s MOP nebo bez MOP.

R448A / R449AR404A
typ hlavyobj. číslokódMOPtyp
XB 1019 BW 100 - 1B802790BW100+14
XB 1019 BW 30 -1B802791BW30-20
XB 1019 BW 1B802792BW-
XC 726 BW 30 - 2B802793BW30-20
XC 726 BW -2B802794BW-


ventily TI/TIS/TISE
Tryskavýkon R448ATryskavýkon R448A
TIO-00X0,5TIO-0038,5
TIO-0001,3TIO-00413,8
TIO-0013,2TIO-00516,8
TIO-0025,3TIO-00619,5
Ventily TCLE/TERE/TJRE…
TCLE 25 BW1,9TJRE 15 BW58
TCLE 100 BW3,7TJRE 18 BW74
TCLE 200 BW7,9TERE 23 BW91
TCLE 250 BW11,9TERE 26 BW104
TCLE 300 BW17,3TERE 35 BW143
TCLE 500 BW22,1TERE 44 BW174
TCLE 800 BW30,3TIRE 60 BW222
TCLE 11 BW41THRE 78 BW252
TCLE 1300 BW47,7THRE 98 BW301

Tabulka udává chladící výkony s R448A pro vypqřovací teplotu +4°C a kondenzační +38°C