Alco controls

Regulátor elektronických ventilů Alco controls EXD-SH

Výrobce dílů pro chladící a klimatizační techniku Alco controls- součást koncernu Emerson climate technologies – uvání na trh novou řadu ovladačů EXD-SH pro elektronické ventily Alco controls, ventily s bipolárními motory. Nahrazují starší provedení Alco controls EC3-X33 a EC3-X32.
EXD-SH1, nebo EXD-SH2 (dle počtu ovládaných ventilů) jsou samostatné přístroje pro řízení přehřátí – nástřiku – chladiva v chladících, klimatizačních zařízeních, nebo tepelných čerpadlech. Tyto modely nejsou vybaveny vnitřním zdrojem energie pro případ výpadnku napájení během jejich činnosti, je tedy nutné je doplnit o záložní zdroj např. EXD-PM, nebo elektromagnetickým ventilem. Díky komunikační lince RS485 a ModBus RTU protokolu je možno s nimi komunikovat vzdálenou správou (např. pomocí monitorovací jednotky Dixell XWEB).
Vlastnosti EXD-SH1
  • EXD-SH1: ovládá pouze přehřátí u jednoho elektronického ventilu výparníku
  • EXD-SH2: ovládá jeden, nebo dva elektronické ventily
  • Regulátor je vybaven sběrnicí RS485 a protokolem ModBus RTU
  • Přenos/načtení nastavení do dalších regulátorů je možné pomocí klíče, nebo přístroje ProgTool.
  • Ochrana proti nízkému tlaku a zamrzání (LOP)
  • Možnost ručního polohování ventilu
  • Omezení max. vypařovacího tlaku (MOP)

Regulátory EXD-SH 1 a 2 řídí otevření elektronického ventilu EX/FX/CX v závislosti na požadovaném přehřátí, nebo teplotě chladiva v měřeném místě. V případě požadavku na chlazení/ohřev a při spuštění kompresoru vyžaduje EXD-SH pokun k zahájení činnosti. To je zajištěno digivstupem, případně komunikací po MOdBus. EXD-SH začne řídit průtok chladiva tím, že nastavuje přesný stupeň otevření ventilu EX/FX/CX v závislotina skutečných provozních podmínkách – tj. na chodu kompresoru a údajích o tlaku/teplotě.
EXD-SH má vlastní systém hlídání provozu a poruch. Hlášení závad lze obdržet prostřednictvím reléového výstupu, nebo po sběrnici. Zároveň se hlášení objeví na displeji.
Údaje o teplotách a tlacích jsou snímány čidly PT5 a ECN. Jendotka vyhodnotí z údajů čidel okamžité přehřátí a srovnává s nastavenou referenční hodnotou (typicky 5-8K). Na základě snímaných hodnot jednotka otevírá/zavírá ventil tak, aby bylo dosaženo požadovaného přehřátí a optimálního využití plochy výparníku.
Přehřátí lze volit od 3 do 30K, Jestliže se vypne hlášení nízkého přehřátí, lze požadovanou hodnotu snížit až na 0,5K – např. pro zaplavené výparníky.
Řízení teploty
. Regulátor EXD-SH může řídit teplotu prostoru ovládáním průtoku chladiva. Pokud se přístroj nastaví jako regulátor teploty, nepoužívá se snímání tlaku. Pro různé účely se poloha ventilu potom řídí pouze v závislosti na tom, zda měřená teplota stoupá, či klesá (typicky pro systémy s více výparníky, kdy kompresorová jednotka reguluje dle požadovaného tlaku a pro řízení nástřiku potom již stačí jen snímat teplotu přehřátých par).

Řízení přehřátí chladiva