Your address will show here +12 34 56 78
Alco controls
Výrobce dílů pro chladící techniku, klimatizaci a tepelná čerpadla Alco Controls – součást koncernu Emerson, prověřuje průběžně svoje výrobky pro chladiva, která se postupně objevují na trhu. Významnou část výrobního programu zaujímají elektromagnetické ventily, které se používají pro přerušení průtoku chladiva – obvykle při vypínání zařízení. Program elektromagnetických ventilů zahrnuje několik řad a velkostí dle účelu a použití. Základní řadou jsou přímo ovládané ventily 110 RB, na které navazuje řada 200 RB do velikosti hrdel 16mm a následně řada 240 RA.

Pro vyšší tlaky chladiva je určena modelová řada ventilů 200 RH (až do 60 bar).
Elektromagnetické ventily se nepoužívají pouze k přerušení průtoku kapalného chladiva, ale i chladiva v parní fázi. Stejný ventil použitý s různým chladivem vykazuje jiné tlakové ztráty při jeho proudění. Jinak řečeno, stejný ventil se schodným tlakovým spádem při proudění je doporučen pro jiné chladící výkony.

V tabulce níže jsou uvedeny jmenovité výkony elektromagnetických ventilů za předpokladu shodné tlakové ztráty 15 kPa, při proudění kapalného chladiva. Provozní podmínky jsou pro vypařovací teplotu 4°C, kondenzační 38°C a podchlazení 1K.

0