Your address will show here +12 34 56 78
Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland – součást koncernu Emerson, průběžně ověřuje a zkouší své výrobky v laboratořích i provozu s chladivy, které přicházejí na trh s cílem snížení ekologické zátěže životního prostředí. Mezi dalšími jsou to i chladiva, která navazují na v současnosti používaná chladiva, například náhrada R134a. Chladivo R134a nahradilo původní chladivo R12, které je dnes již v provozu zakázané. Náhrad za R134a je celá řada, Copeland zvolil azeotropní směs R513A a zeotropní směs R450A. Důvod náhrady je v hodnotě GWP – chladivo R134a má GWP 1430, zatím co nové azeotropní chladivo R513A má GWP hodnotu nižší – jen 631 a chladivo R450A 604. Hodnota ODP je u obou chladiv nulová. Chladivo R513a je vyráběno společností DuPont pod názvem Opteon XP10. Je to směs dvou chladiv – R1234yf v množství 56% a R134a v poměru 44%. Zeotropní směs R450A je pod obchodním názvem Soltice N13 dodáváno Honeywellem. Je to směs R134a a HFO chladiva R1234ze v poměru 42% a 58%. Chladivo R513A je zařazeno do třídy chladiv A1 a jako azeotropické chladivo se chová při změně skupenství stejně jako R134a – tedy bez teplotního skluzu. Pro plnění a odsávání je tato vlastnost výhodná – není povinné plnění kapalinou fází chladiva pro zachování potřebné koncentrace, jako u zeotropních chladiv.
R450A naproti tomu je zeotropní, tzn. během změny skupenství se mění jeho teplota a je žádoucí plnění pouze v kapalném stavu. Teplotní skluz u R450A je nicméně velmi malý – přibližně pod 1K.
Jako příklad provozních vlastností kompresoru s uvedenými chladivy je možné vzít naměřené údaje u kompresoru typu ZR 250 KCE TWD 523. Provozní oblast kompresoru – obálka – s uvedenými chladivy výrazně liší. Omezení jsou dána teplotami a hustotou chladiva, tlaky při změně skupenství i zatížením elektromotoru. Zobrazená oblast je platná pro provoz s chladivem přehřátým o 10K na vstupu do kompresoru.
Z hlediska dosažených vlastností kompresoru ZR 250 je zajímavé porovnání chladících výkonů a chladících faktorů (COP) kompresoru při stejných podmínkách – podchlazení chladiva není použito. Graf zobrazuje dosažené chladící výkony při kondenzační teplotě +35°C/55°C a vypařovací teplotě -5°C až 15°C. Z uvedeného přehledu výkonů se jeví jako nejvýhodnější chladivo R513A, které ale nelze doporučit pro nízké vypařovací teploty. Chladivo je zajímavé tím, že z hlediska rozsahu použitelnosti – pracovní obálky kompresoru – je nejvíce omezeno. ale dosahuje nejpříznivějších výkonových vlastností. Srovnání chladících faktorů výhodnost chladiva R513A také potvrzuje. Energeticky vychází výhodněji chladivo R134a až při dosažení vypařovací teploty 15°C.

0