Your address will show here +12 34 56 78
Alco controls
POUŽITÍ DEHYDRÁTORŮ ALCO CONTROLS PRO RŮZNÁ CHLADIVA

Výrobce Alco Controls – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu široké spektrum různých dehydrátorů – určených pro jímání vody z chladiva uvnitř chladivového okruhu. Jednotlivé řady dehydrátorů se liší použitým materiálem absorbujícím vlhkost z chladiva i konstrukčním řešením. Vyráběny jsou dehydrátory v hermetickém provedení s hrdly pro připojení potrubí pájením nebo šroubením i dehydrátory s výměnnými vložkami. Hermetické dehydrátory jsou určeny jednak pro jednosměrné proudění chladiva – řady ADK Plus a FDB, ale také pro reverzní systémy, kde se směr proudění chladiva obrací – modely BFK. Dehydrátor BFK S ohledem na skutečnost, že se objevuje stále více chladiv používaných v chladicích systémech, je vhodné prověřit i provozní vlastnosti dehydrátorů z hlediska jímavosti vlhkosti z různých druhů chladiv. Výrobce Alco Controls postupně provádí ověření doporučených chladicích výkonů pro jednotlivé typy dehydrátorů. Při případné změně chladiva v okruhu z důvodu vyhovění různým požadavkům předpisům a nařízením je nutné i kontrolovat, zda je používaný dehydrátor dostatečně velký z hlediska provozu s nově plněným chladivem. V tabulkách je přehled doporučených horních mezí chladicích výkonů v kW pro jednotlivé velikosti dehydrátorů při jmenovitých provozních podmínkách – v tomto případě při vypařovací teplotě -15°C, kondenzační teplotě +30°C a teplotě kapalného chladiva protékajícího dehydrátorem +25°C. Uvažována je jmenovitá tlaková ztráta při průtoku kapalného chladiva dehydrátorem 10 kPa.


0