Your address will show here +12 34 56 78
Copeland
Kompresory Copeland, určené zejména pro tepelná čerpadla řady ZH, jsou rozšířeny o další skupinu scroll kompresorů ZH KCE, které jsou stavěny s ohledem na využití tepla z kapalin/plynů o vyšší primární teplotě a ohřívají média až do 80°C. Všechny kompresory z této řady jsou použitelné s chladivem R134a, rozdíl je v rozsahu provozních teplot oproti standardnímu provedení K4E, K1P. V některých případech je tepelné čerpadlo požadováno pro ohřev kapalin na teploty nad 70°C s teplotou primárního zdroje i 40°C. Pro takové zadání rozšířil výrobce řadu ZH o dalších 8 typů skrolů, které se liší od zavedených řad některými úpravami. Místo kódu K4E je nová řada označována jako KCE. Přehled provedení je uveden níže. Rozsah provozních teplot kompresorů je oproti standardní řadě rozšířen především do oblasti vyšších vypařovacích teplot spolu s vyššími kondenzačními teplotami. Doporučené provozní pásmo kompresorů je znázorněno níže. Z diagramu vyplývá, že pro ohřev, například vody, na teplotu okolo 80°C je nutné používat zdroj s teplotou chlazeného média nad 15°C. Z toho vyplývá zaměření především na průmysl, nebo využití geotermálních zdrojů tepla. Použitím tohoto kompresoru ve vyšších teplotách lze dosáhnout zajímavého poměru příkonu a tepelného výkonu, z čehož vyplývá brzká ekonomická návratnost investice provozovatele zařízení.
0