Copeland

Copeland ZF 06 a 08 nové modely kompresorů skrol

Výrobce chladivových kompresorů Copeland rozšiřuje řadu nízkoteplotních kompresorů typu ZF o dva malé modely ZF 06 K4E TFD a ZF 08 K4E TFD. Kompresory jsou vybaveny třífázovými motory, mají šroubovací hrdla a jsou již z výrobního závodu plněny esterovým mazivem. Základní vlastnosti kompresorů jsou uvedeny v tabulce.

Kompresory se dodávají ve dvou základních provedeních: kompresor bez zvláštních doplňků, který má šroubovací hrdla sání a výtlaku a kompresor s ventilem ovládajícím vstřik chladiva mezi rotory. Ventil se nazývá DTC a montuje se přímo ke kompresoru – výstup ventilu se šroubuje na zvláštní hrdlo k tomu určené. Ventil DTC má vlastní teplotní čidlo – tykavku, která se vsazuje do teploměrné jímky umístěné přímo v hlavě kompresoru ZF. Kompresory ZF v tomto provedení jsou použitelné až do vypařovací teploty –45 °C, přičemž vyhovující teplotu výtlaku pomáhá udržovat zmiňovaný ventil DTC.
Díky ventilu DTC lze kompresory ZF 06 a ZF 08 provozovat v rozsahu vypařovacích teplot (vodorovná osa) a kondenzačních teplot (svislá osa) podle výše uvedeného diagramu.
Princip udržování teploty výtlaku na vhodné teplotě (cca 90 °C) je uveden v diagramu: za kondenzátorem je odebráno pomocnou větví se samostatným dehydrátorem a elektromagnetickým ventilem potřebné množství chladiva, které po nástřiku ventilem DTC do meziprostoru rotorů ZF ochladí stlačované páry na odpovídající úroveň. Přitom není omezeno nasávané množství chladiva – výkon kompresoru se nesnižuje.