Your address will show here +12 34 56 78
Copeland

KOMPRESORY COPELAND SPOLEČNOSTI EMERSON PRO STŘEDNÍ A NÍZKÉ VYPAŘOVACÍ TEPLOTY BUDOU INOVOVÁNY OD 2019

Společnost Emerson – výrobce kompresorů Copeland mění výrobní program hermetických rotačních kompresorů skrol s cílem zvýšení efektivity kompresorů a zjednodušení celého výrobního programu. Hermetické kompresory skrol řady ZF a řady ZS se průběžně nahrazují vylepšenými modely, které jsou výkonově srovnatelné s původními typy. Jedná se především o modely typové řady nazývané „Specter“, které se ve srovnání s ostatními typy vyznačují tím, že mají ve svorkovnici jistící modul INT 69 SC (Kriwan). Nové provedení má jištění elektromotoru kompresoru vestavěné uvnitř pláště kompresoru, obdobně jako menší modely kompresorů Copeland skrol všech typových řad. Obdobná změna proběhla u kompresorů řady ZR již před nějakou dobou a dodávky původních kompresorů ZR se již zařadily mezi dodávky náhradních dílů (ZR90 až ZR19). Současné změny se týkají modelů:

– řada ZB:         ZB 56 KCE TWD 551, ZB 75 KCE TWD 551, ZB92 KCE TWD 551 a ZB 11 MCE TWD 551

– řada ZS:         ZS 56 K4E TWD 551, ZS 75 K4E TWD 551, ZS92 K4E TWD 551 a ZS 11 M4E TWD 551

– řada ZF:         ZF 24 K4E TWD 551, ZF 33 K4E TWD 551, ZF 40 K4E TWD 551 a ZF 48 K4E TWD 551 a kompresory s nástřikem par ZF 24 KVE TWD 551, ZF 33 KVE TWD 551, ZF 40 KVE TWD 551 a ZF 48 KVE TWD 551

Místo výše uvedených modelů lze objednat jako náhradní díl kompresory ZB a ZF v provedení TWD, přičemž v dodávce budou současně s kompresorem dodávány i některé díly příslušenství. Kompresory náhradní mají koncovku typového označení -951, což znamená, že dodávka obsahuje:

 • Závitová hrdla pro připojení ventilů Rotalock
 • Olejoznak v tělese kompresoru
 • Servisní ventil pro plnění maziva
 • Pružné uložení pro montáž sólo kompresoru
 • Jistící modul INT 69SC 120/24V stř
 • Úplnou náplň maziva
 • Sadu těsnění (856 5527) – teflonová těsnění pro závitová hrdla a hladinoznak

Kompresory ZS v provedení TWD jsou kompletně vyjmuty z dodavatelského programu a lze je nahradit odpovídajícími náhradními kompresory ZB **- 951. Od počátku roku 2019 budou dodávány již pouze nová provedení.

0

Copeland

KOMPRESORY SKROL PRO TEPELNÁ ČERPADLA PRO CHLADIVO R290 (PROPAN)

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu kompresory typu skrol na přírodní chladiva – na R744, případně R290. Zajímavá možnost využití kompresorů skrol pro vytápění, nebo ohřev medií v technologii pracujících s chladivem R290 – propanem má výhodu především ve využití přírodního chladiva s nulovým potenciálem ODP a malým vlivem na oteplování atmosféry, GWP je na úrovni hodnoty 6, podle některých pramenů má dokonce hodnotu 3,3.. R290 má výhodu také ve velmi příhodných termodynamických vlastnostech jako chladivo. Protože je chladivo R290 zařazeno do skupiny hořlavých a výbušných chladiv – třída A3 podle ASHRAE, jsou i kompresory vlastnostem R290 přizpůsobeny. Kompresory jsou konstruovány a vyráběny tak, aby splňovaly požadavky normy ATEX skupiny II. V tepelných čerpadlech nacházejí uplatnění zejména skroly Copeland řady ZH KCU. Kompresory ZH KCU se dodávají s jednofázovými nebo třífázovými motory v provedení pro montáž samostatného kompresoru, nebo pro možnost skládání vícekompresorových sestav jako tzv. tandemová verze. Výkonový rozsah kompresorů ZH KCU je od ca 4 do 16 kW topného výkonu za předpokladu použití v systému W-W tj. při vypařovací teplotě -7°C, kondenzační teplotě +50°C a přehřátí v sání kompresoru 5K. Podchlazení kapalného chladiva se uvažuje 4K.

Přehled typů propanových kompresorů pro tepelná čerpadla je v tabulce.


Kompresory skrol pro chladivo R290 se liší kromě jiného od běžných skrolů vyšším krytím svorkovnice – ZH KCU mají krytí IP65. Použité mazivo vyhovuje provozu s chladivem R290.

Provozní oblast kompresorů ZH KCU je doporučena od vypařovací teploty -30°C do +10°C (+15°C), přičemž horní mez kondenzační teploty činí +70°C (+73°C). Na obrázku je pracovní rozsah kompresorů ohraničen v závislosti na vypařovací a kondenzační teplotě.

Při použití chladiva R290 (R600a) v chladicím zařízení musí být také vzhledem k bezpečnostním vlastnostem chladiva i ostatní díly v zařízení vyhovující podmínkám ATEX II. To se týká zejména elektrických částí soustavy, především elektrických ventilů – například elektrického regulačního ventilu, který slouží jako vstřikovací ventil, nebo ventil regulace tlaku a elektromagnetického ventilu. Emerson má v programu vhodné díly, které vyhovují jak podmínkám ATEX II, tak i provozu s mazivy používanými v systémech s chladivem R290.

Hlavní přednosti kompresorů ZH KCU lze spatřovat zejména v jejich vlastnostech:

 • Splňují podmínky ATEX II
 • Plně hermetická konstrukce omezující únik chladiva do okolí, bez hladinoznaku, pájecí hrdla
 • Vhodné pro provoz jednoho, nebo i více sdružených kompresorů
 • Poměrně široká oblast provozních podmínek
 • Nízká hmotnost, kompaktnost
 • Plněno ve výrobě vhodným mazivem spolehlivým s R290
 • Krytí svorkovnice IP65 (dle IEC 60529)

Kompresory ZH KCU se mohou uplatnit především:

 • Tepelná čerpadla systému voda – voda, nebo glykol – voda pro povrchový nebo podzemní vodní zdroj
 • Tepelná čerpadla vzduch – voda, nebo vzduch – vzduch pro rodinné domy
 • Splitová – dělená tepelná čerpadla různých verzí se zdroji přírodními, nebo technologickými
 • Využití odpadních tepel v průmyslu pro ohřev tekutin

0

Copeland

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies průběžně obnovuje svůj program kompresorů skrol. Základní řada kompresorů skrol je typová řada ZR. Nabídka ZR kompresorů obsahuje 17 třífázových modelů se jmenovitým chladicím výkonem od 4 do 70 kW (R407C). S cílem zlepšení provozních vlastností a snížení výrobních nákladů se jednotlivé modely průběžně zdokonalují. Významný konstrukční skok prodělaly zejména typy skrolů, nazvané „Specter“. Specter skrol kompresory jsou typické využitím jistícího modulu Kriwan INT ve svorkovnici kompresoru. Modul INT jistí kompresor proti přehřátí elektromotoru kompresoru i proti zvýšené teplotě stlačovaných par chladiva. Kompresory řady Specter jsou průběžně nahrazovány provedením „Summit“, které se od verze Specter výrazně konstrukčně liší a elektrovýbava kompresoru již modul INT postrádá. Tato změna probíhá od roku 2009 a je prakticky u řady ZR již plně uplatněna. Obdobně je také podobná úprava prováděna u modelové řady skrol kompresorů ZB.

Pro servis je důležité umět původní kompresory konstrukčního provedení Specter nahradit. V zásadě jsou tři možnosti:

 • – Použít náhradní kompresor Specter, který je stále součástí nabídky výrobce jako náhradní díl, přičemž je v současnosti u řady ZR dodáváno pouze provedení se šroubovacími hrdly
 • – Použít kompresor inovované řady Summit a všechny související části zařízení přizpůsobit konstrukčním změnám – rozdílům mezi Specter a Summit
 • – Použít kompresor skrol typové řady ZS, která se stále v provedení Specter běžně dodává

Srovnatelné kompresory ZR, ZB a ZS Specter jsou v tabulce


Kompresory uvedené v tabulce jsou navzájem záměnné z hlediska rozměrů i hmotnosti. Připojovací i montážní rozměry jsou stejné. Rozdíl je v náhradě kompresorů ZR s pájecími hrdly (koncovka – 550), které se již ani jako náhradní díl nedodávají. Náhradní kompresor se buď osadí uzavíracími ventily „Rotalock“, nebo pájecími adaptery, které se ke kompresor přišroubují a do připojovaného potrubí připájí.

Náhrada verze ZR Specter řadou ZR Summit přináší řadu potíží. V tabulce jsou uvedeny základní rozdíly jednotlivých srovnatelných typů.


0

Copeland

KOMPRESORY SKROL ZB PRO CHLADIVO R290 (PROPAN)

Výrobce Copeland – součást koncernu Emerson, divize Climate Technologies má ve svém programu kompresory typu skrol na přírodní chladiva – na R744, případně R290. Zajímavá možnost využití kompresorů skrol pro systém chlazení s chladivem R290 – propanem má výhodu především ve využití přírodního chladiva s nulovým potenciálem ODP a malým vlivem na oteplování atmosféry, GWP je na úrovni hodnoty 6, podle některých pramenů má dokonce hodnotu 3,3.. R290 má výhodu také ve velmi příhodných termodynamických vlastnostech jako chladivo. Protože je chladivo R290 zařazeno do skupiny hořlavých a výbušných chladiv – třída A3 podle ASHRAE, jsou i kompresory vlastnostem R290 přizpůsobeny. Kompresory jsou konstruovány a vyráběny tak, aby splňovaly požadavky normy ATEX skupiny II. V chladicí technice nacházejí uplatnění zejména skroly Copeland řady ZB KCU. Kompresory ZB KCU se dodávají s třífázovými motory v provedení pro montáž samostatného kompresoru, nebo pro možnost skládání vícekompresorových sestav jako tzv. tandemová verze. Výkonový rozsah kompresorů ZB KCU je od ca 3 do 10 kW za předpokladu vypařovací teploty -10°C, kondenzační teploty +45°C a teplotě v sání kompresoru +20°C. Podchlazení kapalného chladiva se neuvažuje.

Přehled typů propanových kompresorů pro chladicí techniku je v tabulce.

Kompresory skrol pro chladivo R290 se liší kromě jiného od běžných skrolů vyšším krytím svorkovnice – ZB KCU mají krytí IP65. Použité mazivo vyhovuje provozu s chladivem R290.

Provozní oblast kompresorů ZB KCU je doporučena od vypařovací teploty -30°C do +10°C, přičemž horní mez kondenzační teploty činí +60°C. Na obrázku je pracovní rozsah kompresorů ohraničen v závislosti na teplotě par chladiva v sání kompresoru.

Při použití chladiva R290 (R600a) v chladicím zařízení musí být také vzhledem k bezpečnostním vlastnostem chladiva i ostatní díly v zařízení vyhovující podmínkám ATEX II. To se týká zejména elektrických částí soustavy, především elektrických ventilů – například elektrického regulačního ventilu, který slouží jako vstřikovací ventil, nebo ventil regulace tlaku a elektromagnetického ventilu. Emerson má v programu vhodné díly, které vyhovují jak podmínkám ATEX II, tak i provozu s mazivy používanými v systémech s chladivem R290.

Hlavní přednosti kompresorů ZB KCU lze spatřovat zejména v jejich vlastnostech:

 • Splňují podmínky ATEX II
 • Plně hermetická konstrukce omezující únik chladiva do okolí, bez hladinoznaku, pájecí hrdla
 • Vhodné pro provoz jednoho, nebo i více sdružených kompresorů
 • Poměrně široká oblast provozních podmínek
 • Nízká hmotnost, kompaktnost
 • Plněn ve výrobě vhodným mazivem spolehlivým s R290
 • Krytí svorkovnice IP65 (dle IEC 60529)

Kompresory ZB KCU se mohou uplatnit především:

 • Samostatný soběstačný chlazený nábytek – vitríny, skříně, pulty s vestavěným chlazením
 • Nepřímé chlazení s vodním nebo glykolovým vloženým okruhem
 • Malé kaskádní soustavy s chladivem například s CO2 : R744/R290
 • Kondenzační jednotky pro chladicí boxy / komory

 

0

Copeland
Kompresory Copeland, určené zejména pro tepelná čerpadla řady ZH, jsou rozšířeny o další skupinu scroll kompresorů ZH KCE, které jsou stavěny s ohledem na využití tepla z kapalin/plynů o vyšší primární teplotě a ohřívají média až do 80°C. Všechny kompresory z této řady jsou použitelné s chladivem R134a, rozdíl je v rozsahu provozních teplot oproti standardnímu provedení K4E, K1P. V některých případech je tepelné čerpadlo požadováno pro ohřev kapalin na teploty nad 70°C s teplotou primárního zdroje i 40°C. Pro takové zadání rozšířil výrobce řadu ZH o dalších 8 typů skrolů, které se liší od zavedených řad některými úpravami. Místo kódu K4E je nová řada označována jako KCE. Přehled provedení je uveden níže. Rozsah provozních teplot kompresorů je oproti standardní řadě rozšířen především do oblasti vyšších vypařovacích teplot spolu s vyššími kondenzačními teplotami. Doporučené provozní pásmo kompresorů je znázorněno níže. Z diagramu vyplývá, že pro ohřev, například vody, na teplotu okolo 80°C je nutné používat zdroj s teplotou chlazeného média nad 15°C. Z toho vyplývá zaměření především na průmysl, nebo využití geotermálních zdrojů tepla. Použitím tohoto kompresoru ve vyšších teplotách lze dosáhnout zajímavého poměru příkonu a tepelného výkonu, z čehož vyplývá brzká ekonomická návratnost investice provozovatele zařízení.
0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland – součást koncernu Emerson, průběžně ověřuje a zkouší své výrobky v laboratořích i provozu s chladivy, které přicházejí na trh s cílem snížení ekologické zátěže životního prostředí. Mezi dalšími jsou to i chladiva, která navazují na v současnosti používaná chladiva, například náhrada R134a. Chladivo R134a nahradilo původní chladivo R12, které je dnes již v provozu zakázané. Náhrad za R134a je celá řada, Copeland zvolil azeotropní směs R513A a zeotropní směs R450A. Důvod náhrady je v hodnotě GWP – chladivo R134a má GWP 1430, zatím co nové azeotropní chladivo R513A má GWP hodnotu nižší – jen 631 a chladivo R450A 604. Hodnota ODP je u obou chladiv nulová. Chladivo R513a je vyráběno společností DuPont pod názvem Opteon XP10. Je to směs dvou chladiv – R1234yf v množství 56% a R134a v poměru 44%. Zeotropní směs R450A je pod obchodním názvem Soltice N13 dodáváno Honeywellem. Je to směs R134a a HFO chladiva R1234ze v poměru 42% a 58%. Chladivo R513A je zařazeno do třídy chladiv A1 a jako azeotropické chladivo se chová při změně skupenství stejně jako R134a – tedy bez teplotního skluzu. Pro plnění a odsávání je tato vlastnost výhodná – není povinné plnění kapalinou fází chladiva pro zachování potřebné koncentrace, jako u zeotropních chladiv.
R450A naproti tomu je zeotropní, tzn. během změny skupenství se mění jeho teplota a je žádoucí plnění pouze v kapalném stavu. Teplotní skluz u R450A je nicméně velmi malý – přibližně pod 1K.
Jako příklad provozních vlastností kompresoru s uvedenými chladivy je možné vzít naměřené údaje u kompresoru typu ZR 250 KCE TWD 523. Provozní oblast kompresoru – obálka – s uvedenými chladivy výrazně liší. Omezení jsou dána teplotami a hustotou chladiva, tlaky při změně skupenství i zatížením elektromotoru. Zobrazená oblast je platná pro provoz s chladivem přehřátým o 10K na vstupu do kompresoru.
Z hlediska dosažených vlastností kompresoru ZR 250 je zajímavé porovnání chladících výkonů a chladících faktorů (COP) kompresoru při stejných podmínkách – podchlazení chladiva není použito. Graf zobrazuje dosažené chladící výkony při kondenzační teplotě +35°C/55°C a vypařovací teplotě -5°C až 15°C. Z uvedeného přehledu výkonů se jeví jako nejvýhodnější chladivo R513A, které ale nelze doporučit pro nízké vypařovací teploty. Chladivo je zajímavé tím, že z hlediska rozsahu použitelnosti – pracovní obálky kompresoru – je nejvíce omezeno. ale dosahuje nejpříznivějších výkonových vlastností. Srovnání chladících faktorů výhodnost chladiva R513A také potvrzuje. Energeticky vychází výhodněji chladivo R134a až při dosažení vypařovací teploty 15°C.

0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland ve spolupráci s výrobcem automatiky pro chladící zařízení Alco Controls upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních scroll kompresorů pro nízké vypařovací teploty řady ZF. Tyto kompresory používají pro snížení teploty výtlaku nástřik chladiva do mezirotorového prostoru. Nástřik je řízen v závislosti na teplotě vytlačovaných par chladiva kompresorem speciálním ventilem označovaným jako LIV.(liquid injection valve). Starší verze kompresorů Copeland ZF používaly k nástřiku chladiva do kompresoru kapiláry určité délky a průměru, lišící se v závislosti na typu kompresoru a použitém chladivu. Některé typy – menší velikosti ZF pak začaly používat speciální DTC120 nebo LIV90 ventily za stejným účelem, snížení teploty par chladiva po kompresi. Od března roku 2016 jsou předchozí řešení nahrazena nově vyvinutými ventily LIV 120. Rozlišením, zda byla/je součástí dodávky kompresoru jsou poslední tři číslice u značení kompresoru.

Příklady:
 • 556: kompresor je dodáván včetně ventilu LIV120. Týká se modelů ZF 06 K4E TFD 556 až ZF 18 K4E TFD 556
 • 551: kompresor je dodáván bez ventilu a ten se případně musí objednat samostatně
 • 567: kompresor je dodáván bez ventilu LIV 120, týká se kompresorů ZF25 K5E TFD 567 až ZF 49 K5E TFD 567


Ventily LIV120 se od předchozích provedení LIV90 a DTC120 liší na první pohled tvarem hlavy ventilu s kapilárou pro snímání teploty výtlaku. Nové LIV 120 jsou na obrýzku uprostřed mezi předchozími typy. Dodávají se s dvěma velikostmi šroubovacích hrdel – 1″ a 11/16″ podle připojovacího rozměru u kompresoru. Ventily LIV120 jsou prověřeny s chladivy R404A, R5057, R407A, R407F, R449A a R448A. Ventily hlídají maximální výtlačnou teplotu do 120°C. Provozní zkoušky nových ventilů prokázaly lepší vlastnosti:
 • zlepšená těsnost, snížení možnosti úniku chladiva
 • pracovní charakteristiky otevírání a zavírání ventilu jsou přesnější, ve vztahu v požadované výtlačné teplotě par
 • přesnější činnost se projevuje ve zvýšené účinnosti kompresoru – až o 15%
 • tykavka ventilu je plněna kapalinou, což vede k vyšší stabilitě, vyšším pracovním tlakům a nezávislosti na vnitřním tlaku
 • nová kapilára tykavky je méně náchylná na poškození při ohybech
0

Copeland
Výrobce kompresorů pro chladící a klimatizační techniku Copeland – součást koncernu Emerson Climate technologies  upravuje průběžně svůj výrobní program v oblasti rotačních scroll kompresorů pro střední vypařovací teploty ZS. Tyto kompresory jsou určeny především pro chladírenskou techniku, pro vypařovací teploty nad -25°C. Používají se rovněž pro tepelná čerpadla vzduch – voda, které mohou být v provozu i při nízkých teplotách okolí. Současná řada kompresorů ZS začíná na úrovni chladícího výkonu 4,8 kW s R404A, při podmínkách dle EN12900 MT (-10/+45°C).
Nově doplňované typy rozšiřují výkonové pásmo do oblasti nižších výkonů – až na hranici 2kW.
Hlavní přednosti nových, menších, typů
 • Zvýšená dopravní účinnost až o 28% v porovnání s výkonově srovnatelnými pístovými hermetickými kompresory – podle provozních podmínek
 • Energetická účinnost odpovídá požadavkům směrnic ERP, které se od letošního roku zavádějí a dále zpřísňují od roku 2018
 • V souladu s ekologickými snahami jsou nové kompresory prověřeny i s chladivy, která mají nahrazovat průběžně „ekologicky škodlivá“ chladiva. Testováno s R134a, R404A, R407A, R407F, R448A, R4449A
 • Rozšířená oblast použití, ve srovnání s malými hermetickými pístovými kompresory
 • Jednofázové kompresory nevyžadují rozběhové relé ani kondenzátor
 • Na přání IP 66 svorkovnice
 • Ke kompresorům je možné dodat i protihlukové kryty
Nové kompresory ZS KAE jsou dodávány s pájecími hrdly bez olejoznaku, čímž se liší od větších typů, která mají šroubovací hrdla a olejoznak. Jsou v provedení 230 i 380V, čímž se liší od větších modelů.

0

Copeland
Výrobce kompresorů a kondenzačních jednotek Copeland – součást koncernu Emerson, upravuje průběžně svůj výrobní program kondenzačních jednotek se vzduchem chlazenými kondenzátory. Jednotky určené pro venkovní montáž dnes představují dvě řady, které v mnoha velikostech se vlastně zdvojují – pro stejný výkony jsou v programu dvě jednotky různého provedení. Taková nabídka je zbytečně výrobně náročná a přináší i do oblasti projektování řadu nejasností, protože je poměrně složité správně zvolit vyhovující typ jednotky.
Z těchto důvodů výrobce vyřazuje starší typy kondenzačních jednotek a nahrazuje je novějšími verzemi, které jsou i prověřené na novější chladiva (R407F, R449A, R448A…). Výrobní řada jednotek EasyCool OM/OL je průběžně nahrazována řadou ZX. Typy OM/OL používají plastové kryty jednotek, které jsou pro tuto řadu typické. Veintlátory jednotek OM/OL jsou vedle sebe, zatím co řada ZX používá řazení ventilátorů nad sebe a plechové krytování jednotek. Nové jednotky jsou tak méně náročné na velikost plochy pro instalaci kondenzačních jednotek. Současně dochází i k zúžení sortimentu v řade OM/OL, kde je provedení s normální a nízkou hlučností. Hladina obou provedení se liší, dle typů, o 8 až 10dB. Jednotky ZX jsou jen v tichém provedení (40-43 dB/10m), které je uživateli i více žádané. V řadách jednotek OM/OL se používají kompresory ZB a ZF, řada ZX převážně kompresory ZX/ZXI. Vyjímku tvoří kondenzační jednotky s digitálními kompresory, kde se používá řada ZBD. Některé typy OM a OL jednotek byly osazeny tandemy – dvojicí stejně velkých kompresorů. Tyto verze, zatím, v řade ZX nejsou. Současná řada ZX jednotek pokrývá nejobvyklejší požadované výkony a vývoj nových jednotek stále probíhá.
Díky neustálenu vývoji kompresorů a dalších dílů jednotek se energetická náročnost i provozní použitelnost jednotek stále zlepšuje, což přináší zejména:
 • snížení provozních nákladů díky vyšší energetické účinnosti
 • rozšíření použitelnosti pro více chladiv – R448A, R449A, R450A, R513A, R407A, R407F
 • kompaktnější provedení
 • vyšší provozní bezpečnost díky dokonalejšímu systému řízení jednotek
 • přesnější ovládání poskytované novější řadou elektronických regulátorů

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS